Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Kultura a památková péče

Volební program pro Liberecký krajKultura je nedílnou součástí smysluplného využití volného času, jenž kultivuje lidské vztahy, včetně dialogu mezi různými sociálními skupinami a rozvíjí svobodnou lidskou osobnost. Jsme si vědomi, že podpora kultury v kraji je příležitostí pro ekonomický rozvoj kraje.

Co se podařilo:
Podporujeme malé knihovny v obcích částkou 5,5 mil. Kč.
Podílíme se na divadelní činnosti Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1,2 mil. Kč) a Naivního divadla v Liberci (0,5 mil. Kč).
Podařilo se nám vyřešit chybějící prostory pro depozitáře krajských muzeí (depozitář Mníšek a Jablonec nad Nisou) a rekonstruovat například barokní dům Muzea Českého ráje v Turnově.
Každoročně jsme finančně podpořili několik desítek obnov kulturních památek v Libereckém kraji prostřednictvím dotačního titulu „Fond kulturního dědictví Libereckého kraje“ ve výši 5 – 6 mil. Kč.

Co uděláme:

  • Budeme dále podporovat divadlo F. X. Šaldy jako jedinou stálou scénu v kraji.
  • Zaměříme se na pomoc obecním knihovnám při budování internetových center s možností snadného přístupu k informacím pro občany i turisty.
  • Připravíme projekt pro zpřístupnění unikátních knižních fondů Libereckého kraje formou e-booku.
  • Provedeme revizi využívání památkových objektů. Ty, u kterých to bude možné, poskytneme veřejnosti pro pořádání kulturních a společenských akcí.