Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Cestovní ruch

Vnímáme obrovský potenciál v agroturistice, v zážitkové gastronomii a v dalších příležitostech úzce spjatými s tím, jak v našem kraji žijeme, co produkujeme, a na co jsme hrdí. Rozvoj cestovního ruchu chápeme také jako podporu podnikání, služeb a vzniku pracovních míst.

Co se podařilo:
Realizovali jsme marketingový projekt na podporu cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v celkové výši 7,4 mil. Kč.
Podporujeme cestovní ruch Libereckého kraje celoroční prezentací na zvolené téma. V roce 2010 jsme zvolili cykloturistiku a pěší turistiku, v roce 2011 jsme podporovali nabídky pro rodinnou dovolenou a v roce 2012 je naším tématem sklo, bižuterie a pivo.
Podíleli jsme se na založení „North Bohemia Convention Bureau“, která má za cíl představovat Liberecký kraj jako ideální kongresovou destinaci.

Co uděláme:

  • Budeme spolupracovat se sousedními kraji a Czechtourism při propagaci kraje v zahraničí.
  • Podpoříme podnikatele a obce při zlepšování turistické infrastruktury v kraji v návaznosti na podporu podnikání, podporu služeb a vzniku pracovních míst.
  • Vytvoříme turistické služby pro osoby s postižením, pro rodiny s dětmi a pro seniory.
  • Podpoříme rozvoj cyklistických tras, zimní aktivity, lyžařské trasy, poutní cesty a letní volnočasové aktivity, včetně horské turistiky a činnost turistických organizací jako Klub českých turistů, Junák, Sokol a Asociaci turistických oddílů mládeže.