Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Životní prostředí, zemědělství, lesnictví

Naším hlavním cílem je vytvářet prostor pro plnohodnotný život všech občanů, kteří zde žijí, pracují a svou činností recipročně ovlivňují charakter krajiny.

Co se podařilo:
Zpracovali jsme aktualizaci „Programu zlepšování kvality ovzduší Libereckého kraje“.
Dohlíželi jsme na rekonstrukci významných čistíren odpadních vod, především v rámci projektů Čistá Nisa, Čistá Jizera a Čistá Ploučnice.
V roce 2010 jsme zahájili realizaci projektu „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby“, který je zaměřen na propagaci šetrných postupů v podnikatelské sféře.

Co uděláme:

  • Podpoříme projekty vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod, včetně výstavby a rekonstrukce čističek.
  • Budeme se podílet na realizaci vhodných a účinných protipovodňových opatření.
  • Podpoříme vznik integrovaného systému nakládání s odpady v kraji.
  • Budeme podporovat řádné lesní hospodáře, myslivecké organizace a spolky v péči o zvěř.
  • Budeme spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi v oblasti ochrany přírody.
  • Odmítneme experimenty s tzv. „břidlicovým plynem“ a chemickou těžbu uranu.