Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Sociální péče a rodinná politika

Systém poskytování sociálních služeb považujeme za jednu z největších hodnot, kterou naše země vůbec disponuje. Bráníme sociální služby před likvidační pravicovou politikou centrální vlády ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých.

Co se nám podařilo:
V letech 2008 – 2012 jsme navýšili dofinancování sociálních služeb ze 48 mil. Kč na 110 mil. Kč. Bez toho by došlo k výraznému poklesu poskytovaných služeb.
Pro Liberecký kraj se nám podařilo získat historicky nejvíce finančních prostředků z dotací EU ve výši 270 mil. Kč.
Vyjednali jsme a získali budovu na přestavbu kamenného Hospice od statutárního města Liberec. Stavba bude zahájena na podzim roku 2012.
Ve spolupráci se sdružením Hospicová péče Svaté Zdislavy se nám povedlo otevřít Rodinné hospicové pokoje v nemocnicích v Liberci, České Lípě, Turnově a Semilech.

Co uděláme:

  • Budeme pokračovat v rozvoji Krajského sociálního podniku. Sociálně znevýhodněné osoby pomůžeme vrátit na trh práce.
  • Nadále budeme podporovat integraci seniorů, lidí se zdravotním postižením, lidí na hranici sociálního vyloučení a lidí již sociálně vyloučených zpět do společnosti, zejména prostřednictvím poskytování terénní péče s maximálním důrazem na přiměřenost ceny těchto služeb.
  • Budeme realizovat projekt „Transformace pobytového zařízení“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením Mařenice a v Domově Sluneční dvůr.
  • Budeme nadále podporovat rozvoj terénních služeb, zejména pak pečovatelské a ošetřovatelské služby o staré a nemocné občany, dostupné odlehčovací a asistenční služby a vznik denních stacionářů.
  • Zlepšíme návaznost sociální péče na zdravotnictví. Snížíme nutnost přesunů lidí mezi nemocnicemi, léčebnami dlouhodobě nemocných a mezi domovy pro seniory.
  • Prosadíme zákon o placení výživného státem za neplatiče.