Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Zaměstnanost

Hospodářská a ekonomická krize se spolu s bezohlednou politikou pravicových vlád postarala o ztrátu pracovních příležitostí pro tisíce občanů. Kraj jako instituce sice nemá přímou možnost vytvářet pracovní místa, ale má dostatečný potenciál vytvářet podmínky pro stávající i nové zaměstnavatele.

Co se podařilo:
V rámci protikrizových opatření, která jsme společně s podnikatelskou radou provedli na podporu zejména malého a středního podnikání, se nám podařilo přispět ke stabilizaci nezaměstnanosti, která se oproti roku 2009 dokonce snížila o 1,4 % na 9,6 % na konci roku 2011.

Zdroj: ČSÚ

Liberecký kraj se zapojil do realizace projektu PROINCOR, který je placen z operačního programu EU „Nadnárodní spolupráce“ a je zaměřen na podporu rozvoje inovací malých a středních podnikatelských subjektů.
V rámci EU se nám podařilo prosadit zástupce Libereckého kraje, který se zabývá stávajícími a budoucími finančními grantovými a úvěrovými nástroji.

Co uděláme:

  • Podpoříme mobilitu pracovní síly v kraji, kdy bude pro zaměstnance efektivní a výhodné za prací dojíždět i mimo území kraje.
  • Podpoříme využívání lokalit typu „brownfields“ a „greenfields“, průmyslových zón a rozvojových ploch, nabídneme investiční příležitosti pro potenciální investory (např. podnikatelsky vhodný záměr na využití bývalého vojenského letiště Ralsko).
  • Kraj musí tvrdě prosazovat realizaci plánovaných státních stavebních zakázek a čerpat peníze z EU.
  • Prosadíme vznik 2 500 pracovních míst.