Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Profil

 

Mgr. Martina Rosenbergová

Primátorka statutárního města Liberec

Web:

 

Kontakt:

 www.rosenbergovamartina.cz

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I – Staré město
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113

...................................................................................................................................................................................


O mně

Narodila jsem se 25. 7. 1966 v Liberci. Po ukončení základní školy jsem začala studovat na Gymnáziu v Liberci, studium jsem ale nedokončila. V roce 1984 jsem se vdala a o rok později se mi narodila dcera Lucie. Mateřská dovolená mi byla, z důvodu zdravotního stavu dítěte, prodloužena na tři roky. Poté jsem nastoupila do v.d. Libena. V roce 1992 byla má dcera uznána jako dlouhodobě zdravotně postižená, vyžadující mimořádnou péči ve smyslu ust. § 37, odst. 1, 2 vyhl. 149/88 Sb., ve znění zákona 103/88 Sb. Během této doby jsem si dokončila středoškolské vzdělání na Obchodní akademii, zakončené maturitní zkouškou. V  době, kdy již to stav mé dcery dovoloval, jsem nastoupila do firmy Alexandra Kendika, kde jsem pracovala jako bytový referent. Zároveň jsem zastupovala firmu při soudních přích, a měla jsem na starosti celou právní problematiku nájemního bydlení. Do náplně pracovní činnosti patřily i služební cesty do Sokolova, proto jsem po dvou letech, z důvodu potřeby věnovat se dětem, rozhodla tuto práci vyměnit
za klidnější a nastoupila jsem jako referentka do Domova mládeže v Liberci. V létě roku 2006 jsem se stala členkou ČSSD. V roce 2008 jsem začala studovat na TU v Liberci, obor sociální práce – studium úspěšně zakončeno v roce 2011. V srpnu 2010 jsem nastoupila jako manažér prevence kriminality na KÚLK. V době povodní jsem byla natolik ovlivněna prací záchranářů, že jsem odešla pracovat na ZZSLK. V této době vrcholily komunální volby, kde jsem byla lídrem kandidátky ČSSD. Ta se umístila na 3. místě a 25.11. jsem byla zvolena do funkce náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní služby. Na jaře, 16.4.2011, jsem byla zvolena na pozici primátorka města Liberec.

Mou prioritou byla vždy rodina. S odstupem času se často zamýšlím, zda jsem měla něco ve svém životě udělat jinak. Mohla jsem přece místo rodiny dát přednost vzdělání či kariéře. Ale já jsem hrdá na to, jak jsem tehdy volila, a pokud bych se měla rozhodovat znovu, neměnila bych. Každým dnem se totiž přesvědčuji, že ani vysokoškolské tituly ani závratná kariéra nezajistí nikomu být „lepším“ člověkem. Stačí se rozhlédnout kolem…. Kolik lidí je schopno odsoudit někoho, o kom neví vůbec nic. Často to jsou právě ti, kterým okolnosti umetly cestičku, a oni nemuseli během svého života dělat žádné kompromisy. Jejich morální hodnoty jsou zcela rozdílné než ty mé a proto mě lidská zloba a nenávist nechává lhostejnou…