Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

 Program komunálních voleb 2018

Frýdlant

1. Nemocnice - zabezpečit zdravotní péči na úrovni, kterou si každý občan zaslouží. Pokusit se nějakou formou připravit na ukončení EUC a začít budovat ve spolupráci s KNL novou strukturu nemocnice. Smlouva s EUC je do r 2026 Bohužel.
 
2. Startovací byty - Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svojí kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště ve Frýdlantu, ale chtěli by se v našem městě usadit.
 
3. Křižovatka světelná u Penny – Zasadit se o vybudování světelné signalizace-bezpečnost silničního provozu, plynulejší provoz.
 
4. Kulturní akce - podpora mládeže - je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demografickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní činnosti ve společnosti. Má výrazný vliv na snížení kriminality (prevence) 
Problém dnešní mládeže Pořád je to v podstatě jedno téma: Mladí lidé jsou vlastně uměle udržovaní v prodlužovaném dětství a mládí. Dřív platilo, že než mohl jít mladý člověk na vysokou školu, musel často začít pracovat. Dnes mladí lidé po střední škole běžně pokračují ve vzdělávání, dál o ně pečují rodiče a oni si udržují iluzi nikdy nekončícího mládí, kdy je smyslem života užívat si.
 
6. TAXI - důchodci ( multifunkční TAXI). Zkvalitnění života důchodcům a hendikepovaným. K lékaři, na poštu, na úřady, do kostela či lékárny se budou moci prostřednictvím služby senior taxi dopravit starší občané Frýdlantu. To je náš záměr pro Vás starší občany našeho malebného města, nezapomínáme na to, že stárneme a tělo už není v takové kondici. Tak proč si nezavolat a vše si zařídit během chvilky a bez bolení nohou.„Jsme si vědomi, že některé lokality jsou hůře dostupné, proto chceme lidem umožnit snazší přístup.taxi usnadní starším spoluobčanům pohyb po Frýdlantu a do určité míry nahradí městskou hromadnou dopravu, samozřejmě s tou výhodou, že auto cestující přiveze přesně na místo, kam budou potřebovat,“
 
7. Úprava autokempu pro konání kulturních akcí
Autokemp by měl zejména nabízet místa pro karavany s využitím elektrické přípojky (možnost celoročního umístění karavanů), dále čtyřlůžkových chatiček nebo karavanů s dřevěným přístřeškem k pronajmutí, a místa pro stany a parkování přímo u chatek. Určitě by nemělo byt vybudováno letní kino, které by nemělo takovou využitelnost. Tento krásný prostor v podzámčí je prozatím využit na některé kulturní akce jako je Pálení čarodějnic, Dětský den, Videodiskotéka a další, a chtěli bychom tuto možnost areálu nadále využívat i nadále.
 
8. Snížení ceny popelnice
Zasadíme se o snížení poplatků za svoz odpadů, který máme nejdražší v Libereckém kraji.
Pro představu: Cena za odpad
Liberec - 492 korun
Turnov - 500 korun
Zdroj: http://www.idnes.cz
 
9. Voda, kanalizace