Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Úloha sociální demokracie v době zdravotní krize

Ne 14.února 2021

Na začátku roku 2021 čelíme hluboké zdravotní krizi, která se negativně odráží na životech občanů naší země, zvyšuje se nespokojenost, roste napětí ve společnosti a nejistota dalšího vývoje. Výroba, distribuce vakcíny a logistika váznou, virus se mění a mutuje. Zpohledu zodpovědné tradiční politické strany se nesmíme dopouštět závažných chyb, jaké dělá náš koaliční partner. Máme už třetího ministra zdravotnictví řešícího pandemii, došlo k personální devastaci ministerstva zdravotnictví. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že řídit odborně pandemii v naší zemi mělo být organizačně pod hlavičkou institucí, majících svou tradici a váhu, kam patří Akademie věd, univerzity, vědecká rada ČLK atd. My zatím máme měnící se odborné týmy u měnících se ministrů. Komunikace ze strany některých představitelů vlády směrem k občanům je chaotická, neprofesionální a celou situaci trvale jen zhoršuje. Úloha našich ministrů ve vládě musí být čitelná, s jasnou zodpovědností za své resorty a s vlastím kritickým pohledem na rozhodování vlády jako celku ve prospěch naší země. Vyjadřování politiků k vysoce odborným problémům, kde ani profesionálové nemají jednotný názor, nepřináší popularitu, nezvedne nikomu preference, ale často může vést k negativním reakcím.
 
Chci proto shrnout několik jednoduchých faktů o epidemii z vlastního pohledu lékaře, které by měly být denně od nás všech opakovány, abychom přesvědčovali voliče, že jasně víme, co pro ně děláme a kam chceme, aby naše země směřovala. Epidemie je celosvětová, nevyhne se žádnému státu a musíme jí zastavit společně.
 
Je třeba hledat nejlepší postupy v zemích, kde se daří virus účinně kontrolovat.
 
Současný typ coronaviru se šíří při kontaktech lidí, proto je, kromě roušek, základním principem při nekontrolovaném šíření v populaci omezit setkávání lidí, k čemuž je nutné přijímat řadu velmi bolavých a nepopulárních opatření. Občany je třeba o dodržování zákazů slušně poprosit, omlouvat se za neskutečný zásah do jejich životů a zároveň upozornit, že nepůjde-li jinak, přijde represe.
 
Virus způsobuje nemoc Covid-19, která u některých starších a oslabených lidí způsobí zdravotní obtíže, které mohou vést k nutnosti hospitalizace nebo dokonce úmrtí. Zvýšená úmrtnost na celém světě byla statisticky dokázána a pokud epidemii nezvládneme, budou nadále umírat lidé zbytečně a předčasně.
 
Počty hospitalizovaných a péče o tyto nemocné zásadně od března 2020 zcela zásadně zhoršila dostupnost zdravotní péče a mnoho lidí v zemi čeká, aby se opět mohli léčit a chodit na prevence. Návrat k normálně fungujícímu zdravotnictví nám bude trvat mnoho měsíců, spíše let.
 
Zdravotníci pečující o nemocné s Covid-19 zasluhují hlubokou úctu a poděkování, ta práce je vyčerpávající, dlouhá a návrat k normálu bude muset předcházet jejich odpočinek a finanční odměna. Za dveřmi je totiž čekají další úkoly, část zdravotní péče se na několik měsíců totiž zastavila a nahromadila. Moc prosím, aby to sociální demokraté ve veřejných vystoupeních, co nejvíce zdůrazňovali.
 
Epidemie coronaviru postihuje ekonomicky velké množství lidí, má negativní vliv na výchovu našich dětí, ale především se týká zdraví slabších a starších lidí, kterým především jako sociální demokracie musí pomáhat!
 
Viry nemají cestovní pas, neznají hranice, nemají politické preference či příslušnost, nemají hodinky, ale jde o součást přírodních jevů, proti kterým musí lidstvo společně bojovat. Samostatné státy s uzavřenými hranicemi se s krizí budou vypořádávat déle a méně účinně, než naše spojenectví v Evropské unii a Světové zdravotnické organizaci (WHO). Obě organizace ale musí svoje aktivity v boji s pandemií výrazně zlepšit.
 
Je třeba opakovaně vyzývat občany k velké trpělivosti, než proběhne očkování, naději můžeme mít i v nalezení účinného léku. Ohrožené nemocí Covid-19 = seniory musíme více a každodenně utvrzovat v naší snaze je ochránit a izolované navrátit k tolik chybějícím kontaktům s jejich rodinami.
 
 
MUDr. Jan Mečl
Předseda KP Liberecký kraj