Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Shrnutí nejdůležitějších výsledků uplynulého volebního období (2016 – 2020) z pozice náměstka hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast

Ne 7.června 2020

 
Pro sociální demokraty vždy byla, je a bude hlavní prioritou sociální oblast, snaha o zajištění lepších podmínek života seniorů, zdravotně postižených a obyvatel s nižšími příjmy. Tomu odpovídá i pozice, kterou jsme zastávali v koalici Libereckého kraje ve volebním období 2016 - 2020. Měli jsme na starosti resort sociálních věcí, což nám dávalo příležitost realizovat na krajské úrovni náš program.
 
Co se podařilo
-  Pokračovali jsme v dlouhodobém projektu transformace pobytových služeb pro handicapované klienty, kteří žijí v našich zařízeních. Cílem transformace je poskytnout mentálně postiženým lidem nové bydlení rodinného typu, kde by žili v podobných podmínkách jako zdraví lidé. Tím je současně vést k větší soběstačnosti a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
 
-  V rámci transformace jsme na začátku roku 2019 otevřeli nově zrekonstruovaný dům v České Lípě, v ulici Partyzánská. V něm našlo nový, útulnější domov 8 mentálně postižených žen, klientek Domova Sluneční dvůr Jestřebí. V moderně vybavených bytech má většina z osmi žen svůj vlastní pokoj. 
 
- Současně dokončujeme dvě další stavby pro klientky Domova Sluneční dvůr Jestřebí, které by se měly otevřít na podzim tohoto roku. Začaly už také práce na novém bydlení pro ženy z tohoto domova přímo v Jestřebí.
 
-  Zároveň pracujeme na projektu transformace „APOSS Liberec p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením“.  Na řadě je také transformace dalšího zařízení - Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou.
 
-   Desítkami milionů korun z krajského rozpočtu jsme za uplynulé čtyři roky podpořili opravy a rekonstrukce, včetně nových drobných staveb, například výtahů, v několika našich zařízeních. Stavební úpravy jsme třeba realizovali v Domovech pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou, v Domově důchodců Sloup v Čechách, v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou nebo v sídle organizace APOSS v Zeyerově ulici v Liberci.
 
-   Přispěli jsme na vybudování Domuhumanity v Liberci, kde najdou zázemí a další startovací čáru bývalí klienti z dětských domovů, kteří po dosažení plnoletosti musejí domovy opustit, anebo drogově závislí po vyléčení, dále bývalí vězni po propuštění z výkonu trestu nebo mladí lidé, jimž hrozí sociální vyloučení.
 
-   Protože i populace v Libereckém kraji stárne a přibývá seniorů, kteří se již bez pomoci druhého člověka neobejdou, usilovně jsme hledali cestu, jak navýšit počet míst v domovech důchodců.
 
-   Z nabízených a diskutovaných možností jsme přistoupili k projektu rozšíření kapacity v Domově důchodců Velké Hamry, krajské příspěvkové organizace. Nová lůžka zde vzniknou pro seniory s lehkým chronickým duševním onemocněním a pro seniory, trpícími různými typy demence. Kapacita Domova důchodců Velké Hamry se navýší o 42 standardních lůžek, kapacita krizových lůžek bude navýšena o 3 lůžka. Dokončení plánujeme na rok 2022.
 
-   Pracujeme rovněž na přípravě projektu výstavby nového víceslužbového objektu Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou.
 
-     Naše úsilí jsme věnovali také zlepšení postavení rodin s dětmi v kraji. A to jak v oblasti využití volného času, tak i v oblasti pracovní, kdy stále řada maminek nemá možnost pracovat na zkrácený úvazek nebo jim není umožněna flexibilní pracovní doba či práce z domova.
 
-     V oblasti prorodinné politiky realizujeme dva dlouhodobé projekty - „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“ a „Podporu a rozvoj služeb pro rodiny a děti v LK“. Pokračovali jsme v přípravě strategického dokumentu Rodinná politika Libereckého kraje, do kterého se v dotazníku zapojily také samotné rodiny.
 
-   V uplynulém volebním období jsme se také zaměřili na vyhledávání náhradních rodin pro děti, které vyrůstají v dětských domovech nebo kojeneckých ústavech, a o něž jejich biologičtí rodiče nejeví zájem. Spolu s organizacemi, jež se zaměřují na vyhledávání pěstounů, jsme z kampaně Libereckého kraje „Mít domov a rodinu - samozřejmost nebo vzácnost?“ a „Týdnu náhradního rodičovství“ učinili dlouhodobý projekt.
 
-   Pěstounů máme v Libereckém kraji stále nedostatek. Jsme vděčni za každou novou náhradní rodinu. Vloni se nám podařilo získat pro celkem 30 dětí z dětských domovů nový domov.
 
-   Liberecký kraj podporuje 235 sociálních služeb z celého kraje. Na jejich provoz rozdělujeme dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – částka od ministerstva každý rok roste o stovky milionů korun. Na příští rok budeme pro zajištění našich sociálních služeb žádat ministerstvo o dotaci ve výši téměř jedné miliardy korun.
 
-  Finančně jsme podpořili projekty na integraci národnostních menšin. Připravujeme Plán protidrogové politiky LK na období 2019 – 2022, a rovněž Strategii sociálního začleňování v Libereckém kraji.
 
-  Minulý rok jsme představili novou mobilní aplikaci pro veřejnost, nazvanou Pomoc máte vždy na dosah. Ta přesměruje uživatele na seznam sociálních služeb v kraji a podle druhu pomoci, kterou hledá, mu najde konkrétní sociální službu. A ještě takovou, která působí blízko jeho bydliště. Každý se může dostat do situace, kdy řeší zhoršení soběstačnosti stárnoucích rodičů nebo trvalé zdravotní postižení někoho z rodiny. Nová mobilní aplikace pomáhálidem zorientovat se v nabídce sociálních služeb.
 
-  Podpořili jsme vznik Seniorské obálky v našem kraji. Je určena starším lidem a zdravotně postiženým, kteří žijí ve svém bytě nebo domě sami. Vyplní si do obálky informace o sobě, o lécích, které berou, o nemocech, jimiž trpí, dále kontakty na nejbližší příbuzné, a obálku umístí na vnitřní stranu dveří bytu nebo na ledničku. V případě, že tyto osaměle žijící seniory nebo handicapované postihne doma nějaká nehoda, představuje Seniorská obálka základní zdroj informací pro záchranáře a významně urychlí jejich pomoc.
 
-  Liberecký kraj rovněž finančně pomohl s distribucí Seniorské obálky zájemcům po celém kraji.
 
- Pokračovali jsme na půdě Krajského úřadu LK v tradici oblíbených Vánočních a Velikonočních trhů, na kterých chráněné dílny, domovy pro seniory a další zařízení ze sociální oblasti předvádějí a prodávají své originální a ručně vytvořené výrobky. Trhy jsou současně příležitostí k tomu, aby se návštěvníci přímo od organizací dozvěděli co nejvíc informací o službách, jež poskytují.
 
-  Začali jsme výrazněji než dříve podporovat aktivní seniory a přispívat na volnočasové aktivity i provoz jejich klubů. Zavedli jsme tradici oslav Mezinárodního dne seniorů.
 
-  Zavedli jsme ocenění pro nejlepší pečovatele a pečovatelky v kraji, bez nichž by se žádný domov seniorů nebo domov pro zdravotně postižené neobešel. Smyslem ankety Pečovatelka roku je současně zviditelnit nelehkou a obětavou práci pečovatelek a veřejně jim za ni poděkovat.
 
-   Vloni poprvé jsme uspořádali krajské kolo soutěže Babička roku. Vítězka se později zúčastnila celorepublikového finále v Olomouci.
 
-  Společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pracujeme na Strategii přípravy na stárnutí 2018 – 2022. Strategie bude obsahovat dvě základní dimenze. Jednak to bude podpora už dnešních seniorů. Druhou dimenzí je příprava na stárnutí populace jako demografického a společenského fenoménu. Připravovaná strategie zasáhne do mnoha oblastí. Vedle rozšíření sociálních služeb pro méně soběstačné seniory bude obsahovat rovněž podporu aktivních penzistů, například zvýšení bezbariérovosti a dostupnosti veřejné dopravy a kulturních památek nebo podporu pocitu bezpečnosti seniorů.
 
 
 
Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu sociálních věcí