Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Jak bojovat se suchem. Dává Liberecký kraj dost peněz?

Út 28.ledna 2020

Jak bojovat se suchem? Dává Liberecký kraj dost peněz? Pro server Liberecká Drbna odpovídá za ČSSD na otázku Politické koridy Josef Jadrný
 
Liberecký kraj byl v posledních dvou letech suchem zasažen téměř nejvíce ze všech krajů ČR. Projevilo se to jak v zásobování pitnou vodou, tak ve vysychání vodních toků, lesů, zemědělské půdy a krajiny obecně. Kraj na tuto situaci zareagoval, odbor životního prostředí zřídil dotační titul na zadržování vody v krajině a krajské zastupitelstvo na letošní rok z původních 6 milionů navýšilo alokaci na 11 milionů.
 
Odpověď na to, zda je tato částka přiměřeně vysoká, je složitější. Do dopravní infrastruktury, škol, nemocnic, kulturních zařízení atd. kraj investuje částky mnohonásobně vyšší. Je potřeba si též uvědomit, že do posílení pramenišť, vodojemů a vodovodní infrastruktury obcí kraj investuje každým rokem cca 25 milionů.
 
Při poskytování dotací je samozřejmě důležitá nejen celková částka dotačního fondu na zadržení vody v krajině, ale i pravidla a způsob čerpání peněz na jednotlivé projekty.  Zde můžeme velice kladně hodnotit krajský odbor životního prostředí za to, že jsou pravidla otevřená a jednoduchá. Nejdůležitější je, že žadatel o dotaci může použít krajské peníze na kofinancování dotací z Operačního programu životního prostředí i ze Státního fondu životního prostředí, kde jsou největší finanční zdroje na projekty tohoto typu.
 
Doporučení pro další postup je, aby Kraj nechal zpracovat studii, která by problematiku zadržování vody v Libereckém kraji komplexně zpracovala, kvalifikovaně odhadla rizika spojená s vysycháním krajiny, spočítala objem investic na řešení tohoto problému a vytyčila strategii, jak co nejefektivněji v krajině postupovat. Teprve potom můžeme objektivně posoudit nutnou výši roční finanční částky, která problém viditelně a v reálném čase řeší.
 
Celý článek zde