Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Komu vadí konec starých pořádků?

Út 14.března 2017

Velmi masivní anonymní masáž na sociálních sítích rozpoutala informace o záměru pronajmout prostory v českolipské Unionce. Na jedné straně podnikatelé, kteří toto výběrové řízení vidí jako šanci získat, zvelebit a podnikat v prostorách, které byly po patnáct let v rukách člověka blízkého bývalému vedení města. Na straně druhé neférová snaha ovlivnit výsledek dřív, než vůbec soutěž začala. Co jsou jiného anonymní a hulvátské poznámky proti čemukoliv, co učiní vedení města.

„Jsem si vědomá vypjatých emoci, které souvisejí s ukončením éry jedné strany v České Lípě. Jsem si vědomá i toho, že se na „moje“ lidi valí neoprávněná vlna kritiky. Všichni přesto nebo právě proto trváme na vyhlášení výběrového řízení, kterého se může zúčastnit kdokoliv,“ říká Romana Žatecká s tím, že zaznamenala pokus současného nájemce Pavla Kučery, respektive firmy Autoprofin, který nabízel prostřednictvím emailu jednotlivým zastupitelům 800 tisíc za rok, ovšem za pronájem celé budovy Unionky.

„Toto nestandardní řešení jsme odmítli. Podle mého názoru nelze upravovat podmínky pronájmu pro konkrétní zájemce. Není těžké si domyslet, komu jsou výmysly a osobní útoky, které lze nazvat kyberšikanou, ku prospěchu,“ komentuje Romana Žatecká.

I přes tyto neférové snahy trváme na rovných podmínkách pro všechny, kteří projeví zájem zvelebit provoz v jedné z nejkrásnějších budov České Lípy a posunout její služby na vyšší úroveň.

 

 

Pro informaci usnesení z roku 2002:

RM 16. 5. 2002

č. usnesení  2201/02                                      

Nebytové prostory v objektu Union o celkové výměře 341,77 m2 (přízemí a 1. patro)

 

Předkládá: Petr Skokan, starosta města Česká Lípa

 

Rada města Česká Lípa

1)             částečně revokuje usnesení RM ze dne 6.2.2002 č. 2101/02 a schvaluje ukončení smlouvy ze dne 14.5.1998 na nebyt. prostory v objektu Union o celkové výměře
341,77 m2 s firmou AIGLE spol. s r.o., Praha, IČ: 25052403, dohodou ke dni 31.5.2002,

2)             schvaluje nájem nebyt. prostor v objektu Union (přízemí a 1. patro) čp. 113
ul. Jindřicha z Lipé o celkové výměře 341,77 m2 Pavlu Kučerovi, Nový Bor, IČ: 10407251, za účelem provozování kavárny s cukrárnou v přízemí a vinárny v 1.patře na dobuurčitou 15 let s účinností od 1.6.2002 do 31.5.2017 za roční cenu nájemného ve výši 410.124,- Kč + valorizace.