Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


ČSSD v Libereckém kraji zahájila předvolební kampaň

Po 29.srpna 2016

Lidé si zaslouží jistoty
V úterý 30. srpna zahájí ČSSD kampaň před krajskými a senátními volbami v Libereckém kraji. Lídrem kandidátky do krajského zastupitelstva je jablonecký advokát a současný náměstek primátora Pavel Svoboda. O místo v senátu se bude ucházet Pavel Ploc, dlouholetý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 
V pětačtyřicetičlenné kandidátní listině je zařazeno 19 žen, přičemž hned první desítka je spravedlivě rozdělená na pět mužů a pět žen. O přízeň voličů se budou ucházet zkušení politici i ti, co mají za sebou první kroky na politické scéně.„Volební program je postavený na základních principech fungování společnosti, které chceme hájit. Těmi jsou svoboda, solidarita a spravedlnost, důraz klademe na spolupráci,“ říká lídr kandidátky Pavel Svoboda.
Letošní krajská kampaň se nese v duchu hesla: lidé si zaslouží jistoty. „Tím chceme říci, že lidé si zaslouží žít v bezpečném kraji, mít dostupnou veřejnou zdravotní péči, fungující veřejnou dopravu, příležitost studovat bez ohledu na sociální zázemí, prožít důstojné stáří. To vše dokážeme našim voličům nabídnout a můžeme se k tomu zavázat,“ říká lídr kandidátky Pavel Svoboda
 
Od úterý se rozjede řada mítinků v jednotlivých městech kraje, na kterých v průběhu měsíce své kandidáty podpoří také stranické špičky. Kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky Liberecký kraj navštíví také ministři Michaela Marksová, Kateřina Valachová, Milan Chovanec a Jiří Dienstbier.Do krajské kampaně ČSSD počítá s rozpočtem necelých 1,5 milionu korun složeným z příspěvků okresních a krajské organizace, Lidového domu i darů členů a kandidátů strany. 
Sociální demokraté si v Libereckém kraji drží poměrně stabilní místo. Na jeho vedení se podílí od založení krajů. V krajských volbách v roce 2000 měla ČSSD sedm mandátů a dva zástupce v radě kraje.  Ve volbách v roce 2004 získali sociální demokraté šest mandátů a z toho byli tři radní, o čtyři roky později 15 mandátů a devět radních včetně postu hejtmana. V roce 2012 opět sedm mandátů a ve vedení kraje jsou dva sociální demokraté. Stabilně se volební výsledky drží na hladině 11 – 16 procent.
 
Proč by měli voliči přijít ke krajským volbám a volit ČSSD?
Kraje ovlivňují životy jeho obyvatel mnohem více, než si možná na první pohled uvědomují. Svou účastí ve volbách mohou voliči spolurozhodnout o dění v kraji a o jeho budoucnosti.  PrioritamiČSSD v nadcházejícím volebním období jsou bezpečnost všech obyvatel Libereckého kraje,zachování zdravotnických i sociálních zařízení ve vlastnictví kraje, zvýšení platů zdravotnických pracovníků v krajských zařízeních, prosazení jízdného zdarma pro studenty do škol a pro seniory nad 65 let v krajem dotovaných autobusech.
 
Pavel Svoboda, lídr krajské kandidátky ČSSD
Narozen: 4. 12. 1978
Rodinný stav, děti:
svobodný, bezdětný
Dosažené vzdělání:
Právnická fakulta ZČU v Plzni
Profese:
advokát
Politické zkušenosti:
·         2010-2014 člen Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou
·         2014-dosudstatutární náměstek primátora Jablonce nad Nisou
 
Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?
Už dva roky stojím ve vedení města a vím, jak složité to může někdy být. Moc může být opojná, ale můj cíl je přiblížit politiku víc obyčejným lidem, polidštit ji, mluvit jejich jazykem, ne politickou hantýrkou. Občanům naslouchám, chybné názory vysvětluji, oprávněné požadavky přenáším dál a řeším je. Velmi rád se s nimi setkávám a diskutuji, nebráním se i odborným radám.
 
O co budu usilovat, na co se zaměřím?                                                          
Mou prioritou je dostupná zdravotní péče pro každého občana.Důležitý je pro mě slušný život i pro lidi, kteří se ocitli v těžké situaci, to znamená bydlení pro ty, kteří o domov přišli, azyl pro matky s dětmi apod. Podpořím hospicovou péči. Pro občany tohoto kraje je podstatný rozvoj průmyslu a oživení tradičních oborů typických pro tento region – tedy hlavně sklářství. S tím souvisí i podpora středního odborného školství, rozvoj turistického ruchu i mezinárodní spolupráce s nejbližšími sousedy a následně také zvýšení pracovních příležitostí.Zaměřím se na protidrogovou politiku, zvláště na prevenci u mladých lidí.

Co byste si přál, aby lidé o vás řekli po čtyřech letech působení v krajském zastupitelstvu.
Že mají dostupnou, kvalitní zdravotní péči, kterou jim poskytuje spokojený, vzdělaný a finančně ohodnocený personál, že funguje veřejná doprava, vznikají nová pracovní místa, mládež má přístup kdobrému vzdělání, které jim pomáhá získat dobrou práci.

www.svoboda-pavel.cz

Pavel Ploc, kandidát pro senátní volby, volební obvod č. 34

Narozen: 15. 6. 1964
Rodinný stav, děti:
ženatý, tři děti
Dosažené vzdělání:
SOŠ Pozemní stavby Liberec
Povolání:
· bývalý československý reprezentant, skokan na lyžích
· krátce podnikal – penzion (od roku 1996, penzion vede manželka)
· trenérská činnost – asistent trenéra Luďka Matury na ZOH 1994 v Lillehammeru, hlavní trenér na ZOH 1998 v Naganu
Politické zkušenosti:
· 1998-2010 člen Zastupitelstva města Harrachov
· 2008-2010 člen Zastupitelstva Libereckého kraje
· 2006-dosud poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 
Proč kandiduji do Senátu?
Mým záměrem jsou korektní vztahy, spravedlnost a podpora sportu. Právě sport chci podpořit jak z hlediska zdraví, aktivit, které přispívají zdravému vývoji dětí a mladých, tak z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti.Pokud by se totiž ze sportovního prostředí rekrutovali budoucí politici, je zde značná naděje na ozdravení celé politické scény. Mezi politiky je čím dále víc těch, kteří nehrají čistou hru, což se o sportovcích říct nedá. Ze zkušenosti vím, že veřejnost vnímá, a právem dle mého mínění, sportovce jako nekonfliktní osobnosti, které jsou zvyklé jednat v duchu fair play, což je ve světle skandálních korupčních odhalení naděje do budoucna.
Ve prospěch sportu jsem měl šanci ve sněmovně zdařile bojovat díky svému členství v Podvýboru pro mládež a sport. Z pohledu spravedlnosti se mi v minulosti podařilo dotáhnout do konce potírání černého trhu s anaboliky. Díky tomu je již vedle výroby, držení či podání většího množství dopingu trestné i to, pokud ho někdo vyveze, doveze či proveze přes Českou republiku.
 

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje
 
 
Kandidát Politická Povolání Bydliště
poř. příjmení, jméno, tituly věk příslušnost
číslo  
1 Svoboda Pavel Mgr. 37 ČSSD advokát, statutární náměstek primátora Jablonec nad Nisou
2 Mečl Jan MUDr. 51 ČSSD primář Urologie - Krajská nemocnice Liberec, a.s. Liberec
3 Hudec Tomáš 45 ČSSD živnostník, člen Zastupitelstva města Turnov Turnov
4 Slavíčková Zdeňka Bc. 36 ČSSD projektová manažerka; členka Fin. výb. Liberec Liberec
5 Řechtáčková Pavla Mgr. 49 ČSSD OSVČ; členka Zastupitelstva města Jablonné v Podj. Jablonné v Podještědí
6 Kadlecová Lenka Mgr. 47 ČSSD náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Liberec
7 Žatecká Romana Mgr. 50 ČSSD starostka města Česká Lípa Česká Lípa
8 Cikl Radek Mgr. 52 ČSSD ředitel Střední průmyslové školy stavební Tanvald
9 Rosenbergová Martina Mgr. 49 ČSSD vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Liberec
10 Podzimek Jaroslav Ing. 59 ČSSD vedoucí střediska RV a mechanizace - Agrocentrum Bělá
11 Pleticha Lukáš JUDr. Ing. 41 ČSSD poslanec PS P ČR, náměstek primátora Jablonec nad Nisou
12 Kapoun Karel Ing. 62 ČSSD dřevařský inženýr, člen Zastupitelstva města Doksy Doksy
13 Mrákotová Jitka 47 ČSSD ekonomický pracovník Jablonec nad Nisou
14 Chittussi Josef 61 ČSSD OSVČ, člen Zastupitelstva města Nový Bor Nový Bor
15 Chlupáčová Drahoslava 56 ČSSD vedoucí pracovník Semily
16 Novák Pavel MUDr. 63 ČSSD lékař Jablonec nad Nisou
17 Příkaský Vít RNDr. 65 ČSSD člen Rady Libereckého kraje Liberec
18 Hlaváč Jaroslav 68 BEZPP důchodce, člen Zastupitelstva města Ralsko Ralsko
19 Opluštil Štěpán MUDr. 26 ČSSD lékař Jilemnice
20 Špoták František Mgr. 66 ČSSD trenér atletiky Jablonec nad Nisou
21 Svatoš Jan 45 ČSSD ředitel Sportovního areálu Ještěd, a. s. Liberec
22 Valdman Stanislav Mgr. 67 ČSSD učitel; člen Zastupitelstva města Nový Bor Nový Bor
23 Šímová Renata 50 ČSSD zdravotní sestra Levínská Olešnice
24 Štěpánková Eva 51 ČSSD zdravotní sestra Jablonec nad Nisou
25 Liebscherová Venuše 29 ČSSD úřednice Liberec
26 Moravcová Sylva RSDr. 65 ČSSD ekonomka Zákupy
27 Vojtíšek Jiří Ing. 60 ČSSD učitel Lomnice nad Popelkou
28 Soudil Štefan 45 ČSSD automechanik Smržovka
29 Křupala Jaroslav 43 ČSSD starosta obce Vrchovany Vrchovany
30 Světlíková Kristýna 21 ČSSD studentka Turnov
31 Hofmanová Milada 59 ČSSD ekonomický pracovník Jablonec nad Nisou
32 Vojtěch Michal 40 ČSSD elektrotechnik, člen Zastupitelstva města Cvikov Cvikov
33 Šíma Jan Ing. 61 ČSSD obchodní zástupce Levínská Olešnice
34 Průcha Josef 55 ČSSD vedoucí Technických služeb města Tanvald Tanvald
35 Klare Jiří 47 ČSSD nástrojař Liberec
36 Kapounová Jitka 56 ČSSD referent MÚ Doksy
37 Sieberová Irena 44 ČSSD zdravotní sestra Jablonec nad Nisou
38 Šimko Petr Bc. 29 ČSSD projektový manažer Liberec
39 Král Martin 42 ČSSD mistr výroby Ralsko
40 Frenclová Milena 60 ČSSD živnostník Semily
41 Rašín David 25 ČSSD zástupce vedoucího výroby Jablonec nad Nisou
42 Rubášová Helena Mgr. 35 ČSSD podnikatelka Liberec
43 Oplt Josef 45 ČSSD strážník městské policie Doksy
44 Šulcová Lucie 33 ČSSD OSVČ Jablonec nad Nisou
45 Stehlíková Iveta Ing. 51 ČSSD úřednice Liberec
46 Suchý Karel 67 ČSSD důchodce Mimoň
47 Jelínková Lenka 46 ČSSD účetní Jablonec nad Nisou
48 Šír Milan 59 ČSSD úředník Liberec