Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Vyjádření ČSSD k aktuální situaci v Krajské nemocnici Liberec

St 29.července 2015

Na zasedání představenstva Krajské nemocnice Liberec dne 16. července 2015 rezignoval na svou funkci generální ředitel MUDr. Nečesaný, MBA a zároveň oznámil své rozhodnutí odstoupit z představenstva liberecké nemocnice. Na následné mimořádné dozorčí radě KNL konané 23. července 2015 MUDr. Nečesaný svou rezignaci na člena představenstva stáhl.Je nyní na představenstvu nemocnice, aby případně revokovalo své původní usneseníado funkce pak může zpět zvolit k 1. září 2015 rezignujícího generálního ředitele MUDr. Nečesaného a odvolat nebo přijmout rezignacijiž nově zvoleného nástupce.
 
Pro solidně jednající členy představenstva nemocnice tento kotrmelec asi nebude moc příjemný, pokud celá akce byla myšlena vážně, na výsledky jednání si zřejmě budeme muset počkat do září.Je třeba připomenout, že Krajská nemocnice Liberec má 3 akcionáře: Liberecký kraj, města Liberec a Turnov. Zastupitelstva vysílají do orgánů společnosti své zástupce, aby na činnost nemocnice dohlíželi a kontrolovali její chod.ČSSD v řídících orgánech nemocnice své zastoupení nemá, ačkoliv z hlediska současné krajské koaliceby to bylo logické a přínosné. Celý proces změnve vedení KNL odstartovalo obvinění generálního ředitele policií. Problém ale nebyl řešen racionálně, bez emocí a vliv měly beze sporu i osobní zájmy některých aktérů.K zamyšlení je těžko pochopitelný hluboký nesoulad mezi rozhodnutím představenstva o změně na postu generálního ředitele a v následném stažení rezignace na člena představenstva přijednání dozorčí rady.
 
DR musí jednat v souladu se stanovami společnosti.Kromě jiných úkolů, má DR právo odvolávat a jmenovat členy představenstva, včetně přijetí případné rezignace. Pokud pan ředitel do dozorčí rady svou rezignaci přinesl, její nepřijetí je pro nás velmi nestandardním krokem a vyvolává celou řadu otázek, bylo-li to myšleno vůbec vážně. Politici zastupující zájmy občanů se v rámci jednání dozorčí rady aktivně zasadili oudržení generálního ředitele v jeho pozici.Rošáda v představenstvu nemocnice s cílem zachování vlivu současného generálního ředitele a zároveň zbavením se zodpovědnosti po navrženém odstoupení z představenstva se, po jednání dozorčí rady, opravdu nepovedla z hlediska důvěryhodnosti managementu ani z pohledu akcionářů, neboť se tato anabáze stala také dalším tématem zbytečných politických mediálních půtek.
 
Skutečný obraz o fungování nemocnice mají zaměstnanci ale především pacienti a jejich rodiny.Domníváme se, že v případě, že se ředitel jakékoliv organizace osobně rozhodl podat rezignaci, měla by jí DR bez dalšího přijmout, zajistitpřechodné období a požádat představenstvo o vypsání výběrového řízení na tuto důležitou pozici. Jiný postup, jakkoliv zdůvodňovaný, v sobě však nese prvky nemalých rizik do budoucna.ČSSD je připravena se aktivně podílet na vývoji v obou krajských nemocnicích a zajistit pro občany jejich řádné fungování.
 
 
Předsednictvo OVV ČSSD Liberec