Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Informační magazín pro veřejnost se stává nekonečným příběhem

Út 24.června 2014

Ani deset měsíců nestačilo současnému vedení Libereckého kraje ke zdárnému dokončení veřejné zakázky na vydávání časopisu, který má informovat občany o dění v kraji.

Výběr nejvhodnějšího uchazeče na vydávání publicistického dvouměsíčníku provází od samého počátku potíže. Již v prosinci loňského roku ČSSD upozorňovala na podivné okolnosti, které vedly ke zrušení původně vypsaného výběrového řízení, ke kterému došlo nestandardně až po otevření obálek s nabídkami. Optimistické představy, že první číslo vyjde zkraje roku 2014 tak brzy vzaly za své.

„Když v průběhu jarních měsíců přišlo konečně na řadu samotné hodnocení návrhů časopisu zpracované uchazeči, zdálo se, že se blýská na lepší časy. Ovšem před několika málo dny šéfové zastupitelských klubů obdrželi výzvu, aby nominovali za své strany nové členy do nové hodnotící komise. A to bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení, nedlouho po výběru vítěze soutěže. Ze zápisu z jednání mimořádného zasedání Rady kraje ze dne 11. 6. 2014 je však patrné, že k tomu došlo na základě námitky, kterou podal jeden z neúspěšných uchazečů, kdy jí Kraj částečně vyhovuje v bodě A,“ říká Romana Žatecká z klubu zastupitelů ČSSD. 

V této části se v materiálu předloženém Radě kraje píše o námitce, že hodnotitel:
1.    Neporovnával jednotlivé nabídky dle vlastního zadání v zadávací dokumentaci
2.    Neporovnával jednotlivé nabídky uchazečů mezi sebou v pevně stanovených kritériích

Tím způsobil, že výsledek veřejné zakázky je nepřezkoumatelný, a tedy veřejnému zadavateli neumožňuje uzavřít s žádným uchazečem Smlouvu o dílo k zakázce „Magazín Libereckého kraje, část A - grafický návrh, redakční a předtisková příprava magazínu Libereckého kraje“.

„Ptáme se proto, jak je možné, že veřejná zakázka, která na pokračování běží již deset měsíců, a jejíž zadání již zcela jistě bylo po objevení chyby první chyby podrobeno detailnímu a pečlivému zkoumání, v sobě může mít další diskutabilní články, ne-li dokonce ne zcela jasné podmínky pro hodnocení,“ pokračuje Romana Žatecká. 

Otázkou také je, zda by po všech potížích, které celý proces provázejí, nebylo s ohledem na zajištění naprosté transparentnosti zakázku zcela zrušit a hledat například levnější variantu informování občanů Libereckého kraje. Miliony plánované na vydávání dvouměsíčníku by jistě našly vhodnější uplatnění.

Klub krajských zastupitelů ČSSD