Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Pozadí nové parkovací koncepce je tak trochu Mrs. Columbo

Ne 20.října 2013

Jako paní Columbová mi připadá nový parkovací systém, který začne v České Lípě platit od ledna (a už pár týdnů se zkouší u OD Andy). Všichni (míněna radnice) o něm mluví, samozřejmě v superlativech, ale jeho pozadí nikdo nikdy neviděl.

Zdůrazňuji hned na začátku, že vítám parkovací automaty v České Lípě vcelku s radostí. Systém je to dneska běžný, pohodlný, cenově pružný. Tedy pokud se zároveň řeší, aby řidiči parkovné platili. Oceňuji komfort pro občany, ale jako zastupitelka města chci komfort i pro městskou kasu.

Loni na jaře předložilo vedení města zastupitelům koncepci parkování, která počítala s ukončením výběrů a nasazení parkomatů. Byla podložena ekonomickou rozvahou, která jednoznačně podporovala nejvýhodnější řešení: Město si parkomaty koupí, investice se mu do dvou let vrátí. V diskusi ale zaznělo, že parkovací automaty už v České Lípě jednou byly a bylo by dobré si připomenout, proč se od nich ustoupilo, porovnat tehdejší výtěžnost z parkování s odhady předkládané koncepce (zdály se až příliš optimistické), dořešit kontrolu placení a zaplacenou dobu parkování aj.  Koncepce přijata nebyla ani žádné jiné usnesení.

A tak rada města konala jak je toto volební období zvyklá: po svém hlava nehlava. Protože jsme (zastupitelé) radostně netančili při první koncepci, byla nám odepřena další možnost podílet se na tvorbě podmínek pro parkování a posuzování výhodnosti řešení. Radní si to prostě upekli sami a po svém. Odhlasovali návrh, který se ještě ke všemu liší od verze předložené zastupitelům loni v březnu. Výsledek už známe: Najednou se cosi zkouší u Andy a pan místostarosta Kočandrle jásá, jak se rýsuje, že z vybraného parkovného teď budou peníze jen kapat, a to na všechno i na chodníky. Škoda, že se už skoro rok nezaklíná transparentností, protože právě ta tomu celému parkovacímu veletoči nejvíc chybí. Sice se čile v radničních médiích vysvětluje, kdo kde jak dlouho může parkovat, ale pořád nezní to důležité: Kolik nás (občany) to bude stát a kolik to do městské kasy vrátí a kdy. V takovém případě se oslavné ódy jeví jako trochu falešně zanotované lidové popěvky typu A já sám, vždycky sám.

Vyzývám tedy vedení města Česká Lípa, aby zveřejnilo kompletní koncepci parkování včetně ekonomických dat – srovnání možných variant, výši plánovaných investic a jejich návratnost, plánované příjmy…

Mgr. Romana Žatecká, zastupitelka města Česká Lípa (ČSSD)