Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Rodinou Sylvy Moravcové je společnost

Pá 18.října 2013

Co vás přivedlo k politice?

Narodila jsem se do levicově smýšlející rodiny. Otec jako sirotek vyrostl u Bati, zde se postupně vypracoval na obchodního zástupce této firmy ve světě, byl ve Švýcarsku, USA a na Haiti. Do Čech se vrátil se západní armádou z Anglie. Po válce pracoval tam, kde začal, u firmy Baťa. Matka dbala na to, abychom já i bratr měli velmi dobré znalosti z dějin a především ze zeměpisu. A tak zcela nenásilnou formou ovlivňovali můj vztah k různým politickým zřízením. Školou života a to i toho politického pro mě byla zkušenost z vedoucí hospodářské funkce v textilním závodě. V tomto funkčním zařazení jsem se ze své práce musela zpovídat i tehdejší politické garnituře. Další zkušeností je soukromé podnikání, které provází můj život již od roku 1990, a to s přestávkou čtyřletého volebního období 2006 – 2010, kdy jsem vykonávala funkci místostarostky ve městě Zákupy. Obě zkušenosti z posledních třiadvaceti let ve mně iniciují to, k čemu jsem byla vedena ve své rodině, zájem o životní úroveň spoluobčanů, o dění na naší politické scéně a možnost aktivně se na politice podílet.

Jaký je Váš cíl – na co se chcete ve sněmově v případě zvolení zaměřit?

Cíl v politice mám takový, jako byl můj dosavadní život. Nikdo mi nic zadarmo nedal. A tak budu i nadále pracovat, tak jak to dělám cca 23 let v soukromém podnikání. Bojovat ze všech sil proti lidské hlouposti, neprofesionálnosti a proti extrémním přístupům v chování, tak v názorech jednotlivců i nejrůznějších zájmových skupin.

Jste ekonomka, myslíte si, že ČSSD může tuto zemi dovést k prosperitě?


ČSSD má určitou šanci dovést zemi k prosperitě za dodržení určitých podmínek:

• nelpět na ideologických poučkách, které obvykle nemají s těmi ekonomickými mnoho společného
• nezavádět neosvědčené a praxí neprověřené experimenty
• nepřistupovat na politické snění některých rádoby ekonompolitiků
• když řešit problém, tak tvrdá veřejná diskuze s odbornou veřejností, přijmout jen řešení ze všech stran oponované
• prosazovat ze zahraničí osvědčené zkušenosti a praxí prověřená řešení
• bránit nárůstu byrokracie, ta je podle mne největším žroutem HDP
• prosazovat důslednou elektronizaci komunikace mezi státem a podnikatelskou sférou, ale i občanem. Ovšem nezapomínat osobní kontakt, styk člověka s člověkem, pozorně naslouchat oprávněným požadavkům.

Myslíte si, že vysoká funkce mění charakter člověka?

Vysoká funkce může mít vliv na změnu charakteru člověka. To si uvědomuji, proto se pokouším vstoupit do vyšších pater politiky až se současnými životními zkušenostmi. Jsem finančně zabezpečená, v dobré formě a to jak po psychické, tak fyzické. Myslím, že extrémní eskapády života mám již prožity.

Jste kompromisní člověk, nebo naopak si stojíte za svým názorem a jdete za cílem hlava nehlava?

Zda jsem člověk kompromisní? Otázka, nad kterou se musím zamyslet. Z podnikání jsem poučená, žekompromisy vlastně neexistují. Jednatel naší společnosti mi s oblibou tvrdí, že kompromisy končí tam, kde má naše společnost práh. Někde na této pomyslné hranici, jinak bychom jen těžko mohli přežít. Má v podstatě pravdu, ale i on si je vědom, že bez kompromisů nelze přistupovat např. k zaměstnancům. Tak i v politice jsou v určitých záležitostech kompromisy nutné. Mé zkušenosti mi říkají, že hlavou zeď neprorazíš!

Jak na Vaši kandidaturu nahlíží vaše rodina?


Moje rodina, to je prakticky naše společnost. Já dělám vše pro to, aby jak má vlastní rodina, tak společnost prosperovala a rozvíjela se. Předpokládám, že každý člen našeho týmu má ten samý názor.