Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


ČSSD podpoří snížení odměn členů komisí a výborů, požaduje ale také redukci jejich počtu

St 25.září 2013

Krajský klub zastupitelů ČSSD opakovaně proklamoval podporu návrhu na snížení výše odměn členům krajských komisí a výborů, jejichž navýšení prosadil na únorovém jednání zastupitelstva Jan Korytář (Změna pro Liberecký kraj) i za cenu zatížení krajského rozpočtu o 2 miliony korun. Zároveň ale trvá na tom, že se musí jednat o komplexní materiál, ve kterém bude počítáno také s redukcí počtu komisí a výborů a rovněž počtu jejich členů. Spojením obou těchto opatření lze dojít k požadované úspoře v krajském rozpočtu. 

„Důvod, proč ČSSD nepodpořila návrh Starostů pro Liberecký kraj, jakkoli vítá snahu snížit odměny členům krajských komisí a výborů, byl fakt, že nepočítal také se snížením počtu těchto institucí, respektive jejich členů. Také chceme, aby se odměny vrátily na částky, které neuvolněným zastupitelům, a dalším, náležely do konce roku 2012,“ říká předsedkyně zastupitelského klubu ČSSD, Lenka Kadlecová.

Návrh, který byl 24.9.2013 zastupitelům předložen, počítal s částkami nižšími, než těmi, které platily do konce roku 2012, a které zároveň nebyly nikterak vysoké. Nebyly ani tehdejší opozicí kritizovány. Zastupitelé ČSSD také souhlasí s tím, aby odměna náležela jen těm členům, kteří pro komisi či výbor skutečně pracují.

„ČSSD je zároveň přesvědčena o tom, že je třeba přijmout takové opatření, které sníží počet výborů a komisí, případně jejich členů. Spojením obou těchto opatření je možné dosáhnout požadované úspory v krajském rozpočtu, bez vlivu na efektivnost jejich činnosti, nebo bez negativního dopadu na činnost Libereckého kraje,“ vysvětluje Kadlecová.

Jak dodává, nabízí ČSSD hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi možnost jednání o takovém návrhu a jeho podpoře na dalším jednání krajského zastupitelstva. „Jsem si jista, že nás v tomto případě spojuje se Starosty pro Liberecký kraj stejný zájem, a věřím proto ve shodu na podobě materiálu, který může být přijat na říjnovém jednání krajského zastupitelstva,“ uzavírá Kadlecová. Jak věří, podporu si takový návrh najde i u dalších, přinejmenším opozičních zastupitelských klubů.


Klub krajských zastupitelů ČSSD