Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Co trápí Liberecký kraj?

Út 17.září 2013

Jedním z cílů, o kterých jsem přesvědčen, že si zaslouží v Libereckém kraji podporu, je (stejně jako při mé kandidatuře do poslanecké sněmovny v roce 2010), snížení míry nezaměstnanosti. Liberecký kraj má skvělé příležitosti a zázemí přímo vybízející k podpoře rozvoje cestovního ruchu, který navíc ruku v ruce souvisí s mnoha dalšími odvětvími. Šanci by tak díky jeho rozmachu dostali pracovníci v dopravě, stavebnictví, maloobchodu, ubytovacích a stravovacích službách, a podobně. Navíc navrhuji míru nezaměstnanosti korigovat prostřednictvím peněz z veřejných rozpočtů, a zároveň je zde stále šance získat prostředky z evropských fondů k rekvalifikaci nezaměstnaných a zaměstnanců podniků zasažených krizí. Lepšího stavu na poli nezaměstnanosti se však nedosáhne bez souběžných změn ve středoškolské oblasti. Po dlouhá léta zde bylo k dispozici dětem spousta škol s maturitami, které bojovaly o každého studenta, takže se na střední školu leckdy dostal takový, který by se lépe uplatnil například s výučním listem v technickém oboru. Namísto odborníků a zručných dělníků tak dnes máme v Libereckém kraji mladé lidi s maturitním vysvědčením, kteří však své uplatnění na trhu práce horko těžko najdou. A bez zásahu do systému taková situace potrvá ještě několik let, než základní školu ukončí silný ročník, který právě nastupuje do prvních tříd.

Se silnými ročníky dětí souvisí i další problém, který Liberecký kraj trápí, a to je nedostatek míst v mateřských školách, obzvlášť ve větších městech. Rozhodně jsem pro podporu jakékoliv iniciativy, která pomůže místa vytvořit. Kromě toho, že rodiče umístěných dětí se budou moci zapojit do pracovního procesu, opět vzniknou další pracovní místa. Zde bych ovšem byl opatrný s přílišným rozvojem, protože demografická křivka školkových dětí právě vrcholí a za několik let můžeme stát před stejným problémem, jako v minulosti – co s prázdnými třídami. Takže růst počtu míst v mateřských školách ano, ale spíše než výstavbu objektů za desítky milionů bych volil rozšiřování a úpravu stávajících, a to tak, aby bylo možné kdykoliv v budoucnu je využívat i za jiným účelem.

Evergreenem Libereckého kraje, a z mého pohledu velmi důležitým, je absence samostatného krajského soudu v Liberci. Hlavní výhodou jeho vzniku mělo být nepochybně zvýšení komfortu občanů Libereckého kraje, resp. všech fyzických a právnických osob, které – ať jako žalobci či žalovaní – vedou své soudní spory. Znamenal by rovněž vznik Krajského státního zastupitelství v Liberci, neboť soustava státních zastupitelství kopíruje soustavu soudů. Ve své funkci poslance v posledním funkčním obdobím jsem byl jedním z předkladatelů návrhu zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci, ten však bohužel neprošel. Jsem přesvědčen, že jediný důvod, proč byl zamítnut, je, že tento pro občany prospěšný návrh zákona byl předložen opozičními poslanci. Každopádně jsem rozhodnutý ve snaze o jeho zřízení pokračovat.

Pavel Ploc, lídr kandidátky pro předčasné volby v Libereckém kraji