Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


V České Lípě vznikne babybox

Po 9.září 2013

Asi sotva se mezi námi najde někdo, kdo by nikdy neslyšel slovo babybox. Ano, je to ta „bednička“ na bezpečné odložení miminka, o které se matka nemůže nebo nedokáže postarat.

Nápad babyboxu není nový, pouze jeho současné provedení je technicky vylepšené. V historii to bývala otočná dřevěná zařízení umístěná na branách církevních zařízení, vystlaná slámou a opatřená zvoncem, který upozornil sestru, že má dítě vyzvednout. Dokonce již staří Římané (řečeno docela po profesorsku) měli na tržištích umístěny kamenné mísy, do nichž bylo možno nechtěné novorozeně beztrestně odložit.

Od těch dob se změnilo mnohé. Leccos ale zůstává stále stejné. I v 21. století se tak může stát, že se žena ocitne v tak komplikované životní situaci, kdy se musí rozhodnout, jestli si dítě ponechá, podstoupí interrupci, nebo zda jej odevzdá do náhradní rodiny k adopci.V mezní situaci rozhoduje v životě svého dítěte až po porodu a tím pádem ve velkém emočním stresu.

Což řeší právě legální a hlavně anonymní odevzdání dítěte do babyboxu.

Některé matky by se jinak k tomuto činu pravděpodobně nikdy neodhodlaly, případně by si našly jinou, daleko smutnější cestu jak z problému ven (novorozenci v popelnicích…). Ve srovnání s přímou adopcí hned po porodu v nemocnici je zde anonymita ženy opravdu zajištěna.

Současný babybox se od svých předchůdců značně liší. Je vyrobený z nerezového plechu, má dvoukřídlá dvířka, která se otvírají samočinně po stisknutí jediného zeleně podsvíceného tlačítka. Po vložení dítěte do speciální plastové schránky na dně babyboxu sepne váhový senzor mnohonásobně jištěnou signalizaci, jež podá hlášení kabelem do monitoru umístěného v místnosti stálé služby. Hlášení je provázeno světelnou a zvukovou signalizací. Současně odejde hlášení do mobilních telefonů zdravotnického personálu.

Tolik tedy základní informace, ke kterým moc ráda dodám pár slov: Ve čtvrtek 19. září bude otevřen 58. babybox v Nemocnici v České Lípě. Otcem celého projektu je pak pan Ludvík Hess, český novinář a spisovatel, kterému bych ráda touto cestou poděkovala.

Mgr. Lenka Kadlecová, místopředsedkyně KVV ČSSD Liberecko