Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Česká republika musí zapracovat na zvýšení potravinové soběstačnosti

Út 3.září 2013

Česká republika již není ani z poloviny soběstačná v produkci vepřového masa. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, podle kterých v roce 2012 klesla soběstačnost ČR pod hranici 50 procent. Tento fakt potvrzuje dlouhodobý nepříznivý trend českého agrárního zahraničního obchodu, kdy růst českého vývozu potravin výrazně zaostává za tempem růstu agrárních importů. Jedná se zejména o dovoz masa, masných a mléčných produktů. Deficit s obchodem masa se od roku 2000 zvýšil dokonce 13krát. Současný návrh společné zemědělské politiky by měl ČR umožnit větší flexibilitu při rozdělování finančních prostředků a podpořit zejména živočišnou výrobu.  Během příštích 7 let bude prostřednictvím reformované společné zemědělské politiky (SZP) rozděleno 250 miliard Kč.

,,Nestabilní politická situace v ČR zastiňuje důležitost jednání o podobě SZP. V současném období je třeba rozhodnout o převodu prostředků mezi I. a II. pilířem, a zda například pokračovat v systému přímých plateb v rámci jednotné platby na plochu (SAPS). Předcházející vláda české zemědělce připravila o 300 milionů eur z Programu rozvoje venkova. Proto je třeba najít přijatelné řešení, jak tyto prostředky vrátit zpátky do zemědělství, v příštích 7 letech," říká Robert Dušek, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Kromě toho dodal, že čeští zemědělci potřebují silného politického ministra zemědělství, který se za jejich zájmy bude umět postavit.

Živočišná výroba sice není jediným odvětvím českého zemědělství, u kterého došlo za poslední dekádu k velkému útlumu na úrovni prvovýroby, její zasažení je však nejvýraznější.

I celkové údaje o českém agrárním obchodě ukazují, že situace namísto postupného zlepšování se stále stagnuje. Deficit zahraničního obchodu v prvním pololetí letošního roku činil zhruba 11 miliard korun, a odpovídá loňské úrovni.  Tento schodek je tvořen téměř ze dvou třetin záporným saldem z obchodování s masem a droby. Navíc roste deficit obchodu se zeleninou a ovocem.

,,Údaje svědčí o tom, že ČR exportuje hlavně nezpracované suroviny a dováží hotové výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se hlavně o živočišné komodity, jejichž produkce v ČR klesá. Varující je i rostoucí schodek v obchodě se zeleninou a ovocem. Do ČR se importují i komodity, které se zde tradičně pěstovaly.  Potravinová soběstačnost a kvalita potravin se musí stát hlavním cílem české zemědělské politiky," pokračuje Robert Dušek. Jak doplnil, v této souvislosti vítá prohlášení ministra zemědělství Miroslava Tomana, že v případě opakování problémů s kvalitou a bezpečností polských potravin bude požadovat od EU částečný zákaz dovozů potravinářských výrobků z Polska do ČR.

V první polovině roku 2013 bylo dovezeno do ČR zemědělských komodit, potravin, nápojů a tabákových výrobků za cca 86 miliard Kč, což bylo o 3,5 miliardy více než v minulém roce. Srovnatelně vzrostl také agrární vývoz, jehož hodnota dosáhla 75 miliard korun.

Zdroj: www.evropskezpravy.cz