Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Mateřským centrům kraj dopřává nadstandardně

Út 27.srpna 2013

Ani absence desítek milionů na sociální služby nebrání vládnoucí krajské koalici v podivných prioritách. Ty se ukazují v oblastech, které kraj hodlá nadstandardním způsobem podpořit. Jako například mateřská centra. 

„Naši zastupitelné pochopitelně nemají nic proti podpoře mateřských center, naopak ji vítáme, musí mít však nějakou rozumnou míru. Což však částka, kterou radní navrhli, rozhodně nesplňuje,“ upozorňuje Lenka Kadlecová, šéfka zastupitelského klubu ČSSD.

Jeden a půl milionu, který má mateřským centrům putovat, mnohonásobně převyšuje průměr, který poskytují jiné kraje. Příspěvky se většinou pohybují maximálně v řádech desítek tisíc, zcela výjimečně se v minulosti (v Jihočeském kraji) vyšplhal na 110 000 korun.

Je také třeba říci, že počet MC v samotném Libereckém kraji není nejvyšší – 18. Jinde např. – Jihočeský 25, Jihomoravský – 35, Středočeský -66, Pardubický – 25.

Částka navrhovaná Libereckým krajem, který je nejmenším v ČR, je pak přinejmenším podivná. A to i s ohledem na fakt, že podmínkou podpory není ani skutečnost, že by mateřská centra musela být registrovanou službou (což by znamenalo profesionalizaci služby), jako je tomu například v Pardubickém kraji.

„Nezajímavé není ani porovnání příspěvku 1 500 000 korun na mateřská centra a pouhých 400 000 korun, které Liberecký kraj letos věnuje na nízkoprahová centra. Ta přitom hrají významnou roli - napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Nízkoprahy poskytují bezpečné zázemí, podporu a odbornou pomoc mladým lidem,“ pokračuje Lenka Kadlecová.

Zcela logicky se pak nabízí otázka, zda výše navrhované podpory nemá přímou souvislost s osobou Lenky Ackermanové, která kromě toho, že provozuje mateřské centrum, je zároveň zástupkyní hnutí Změna pro Liberecký kraj v sociálním výboru.

„Tedy se ženou, které se podařilo tak významně otočit kormidla financování mateřských center v době, kdy samotné příspěvkové organizace kraje neví, zda přežijí do konce letošního roku. Kdy zkrátka všechny sociální služby v kraji bojují o holé přežití,“ uzavírá předsedkyně zastupitelského klubu ČSSD

Klub krajských zastupitelů ČSSD