Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Litevské předsednictví EU by mělo dokončit reformu společné zemědělské politiky

Út 30.července 2013

Ačkoliv již koncem června letošního roku bylo na poli Evropské unie dosaženo politické dohody o hlavních bodech reformy společné zemědělské politiky (SZP), i nadále v této oblasti zůstává spousta otevřených bodů. Nastupující litevské předsednictví EU tak bude muset usilovat o dokončení legislativní práce týkající se schválení této reformy a jejího vstupu v platnost.

Zvláštní pozornost bude věnována přijetí návrhu (ve shodě s Evropským parlamentem), který stanoví nezbytná přechodná ustanovení SZP v roce 2014. Ta mají zajistit hladký přechod na novou podobu SZP v nadcházejících letech.

,,Domnívám se, že dokončení projednávání legislativních návrhů k reformě společné zemědělské politiky je klíčovou prioritou EU. Z mého pohledu poskytuje složitě dosažený kompromis o SZP dostatečný základ pro dokončení legislativních návrhů v souvislosti s uzavřením dohody k víceletému finančnímu rámci," říká Robert Dušek, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.

V EU ovšem platí, že pokud není dojednáno vše, v podstatě není dojednáno nic. V této souvislosti v Evropském parlamentu panuje názor o nezbytnosti otevření jednání o otázkách souvisejících s dlouhodobým rozpočtem EU, který tvoří součást těžce vydobytého kompromisu. Jedná se například o zastropování nejvyšších přímých plateb a převodu prostředků mezi pilíři. S tím však zásadně nesouhlasí Rada EU, sdružující ministry zemědělství jednotlivých členských států.

,,Nechtěl bych znovu otevírat politická jednání ukončená v červnu. V současné době je nutné zaměřit se na uzavření jednání o přechodných ustanoveních SZP pro rok 2014, aby evropští zemědělci věděli, s čím mohou od příštího roku počítat," upozorňuje Robert Dušek.

Zdroj: www.evropskezpravy.cz