Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Podpora biohospodářství může zajistit inovace a nová pracovní místa v EU

Po 15.července 2013

V příštích několika desítkách let bude muset čelit Evropská unie řadě sociálních výzev. Do roku 2050 se má počet obyvatel světa navýšit k 9 miliardám, a přitom přírodní zdroje jsou omezené. Z toho vyplývá, že EU potřebuje obnovitelné biologické zdroje pro bezpečné a zdravé potraviny a krmiva, jakož i pro materiály a energii. I z tohoto důvodu předložila Evropská komise strategii - ,,Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu", kterou na červencovém plenárním zasedání schválil Evropský parlament. 

Biohospodářství označuje ekonomiku využívající biologické pozemní a mořské zdroje a odpady jako vstupy pro výrobu potravin a krmiv, průmysl a výrobu energie.  Například biologický odpad má značný význam jako vhodná alternativa k chemickým hnojivům.  V současné době biohospodářství EU zaměstnává kolem 22 milionů lidí, což je 9 % z celkové zaměstnanosti v EU.  Podle propočtu expertů, každé jedno euro investované z prostředků EU do výzkumu a inovací v oblasti biohospodářství může vytvořit do roku 2025 přidanou hodnotu ve výši 10 EUR.

Efektivní rozvoj biohospodářství umožní evropské ekonomice přestat se spoléhat na ropu. Jedná se o to, aby EU přešlo od společnosti založené na fosilních zdrojích na společnost založenou na biologických zdrojích.
,,Podpora biohospodářství je jedinečnou příležitostí pro Evropu, jak na jedné straně reagovat na řadu sociálních problémů budoucnosti jako nedostatek potravin, růst populace, znečištěné životní prostředí a zároveň udržitelně podporovat rozvoj venkova, uchovat půdu chemicky nezávadnou i pro budoucí generace a na druhé straně dopomoci evropským občanům k biologicky hodnotným a cenově dostupným potravinám, které spolupomáhají udržet a upevnit jejich zdraví," reagoval na tuto problematiku Robert Dušek, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu (AGRI). ,,Plně podporuji veškeré formy biologického zemědělství v Evropské unii a v České republice. Hlavní problém však vidím v tom, že navržená strategie pro biohospodářství  nenabízí, zatím, dostatečné finanční zdroje. Jedná se spíše o koordinaci a úsilí prostřednictvím společné zemědělské politiky, výzkumného programu Horizont 2020, případně jiných evropských a národních programů," dodává europoslanec Dušek.

Zdroj: www.evropskezpravy.cz