Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Kraj se připravil o desítky milionů a teď doufá v zázrak?

Čt 23.května 2013

Liberecký kraj jako jediný ze všech krajů v České republice zavrhl dotační projekt na podporu poskytovatelů sociálních služeb IP4. Sliboval náhradní řešení. Jediným počinem, který od zveřejnění slibu v březnu tohoto roku kraj provedl, je zřízení grantu, kam však převedl směšných 5 milionů korun. Již nyní je tak zřejmé, že podpory v takovém rozsahu, jako v uplynulých čtyřech letech, se organizacím působícím na poli sociálních služeb v žádném případě nedostane. V médiích to naznačuje již i současný radní pro řízení sociálních věcí, Petr Tulpa.

Existenci organizací ve sférách sociálních služeb zatím zachraňuje přímá podpora od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Sám Tulpa však přiznává, že jde pouze o peníze na přežití. Jak uvedl pro ČT: „Tyto peníze jsou skutečně takzvaně krizové. Neřeší celkovou problematiku,“ a následně pak doufá v další příliv peněz: „Já si ale myslím, že třeba těch padesát, šedesát milionů se do toho Libereckého kraje dostane různými cestami.“ Nebo výňatek z informací zaslaných médiím: „Další dofinancování provozních nákladů u poskytovatelů, kteří své žádosti zaslali do konce dubna na MPSV, se očekává v nejbližších měsících. Ale otázka zůstává, zda se dostane na všechny.“

Kraj je bez jasné vize

Jeho nejisté odpovědi potvrzují, že kraj doposud nemá žádnou koncepci, jak poskytovatelům sociálních služeb pomoct. Na rozdíl od minulosti, kdy za krajské vlády ČSSD měly organizace k dispozici jen z dotačního programu IP1 ročně v průměru 70 milionů korun, a dalších 140 milionů přibývalo do příspěvkových organizací z krajského rozpočtu. A přitom se současné krajské koalici nabízelo řešení přímo na dlani.
„Projekt IP 4, který navazuje na IP1 služby sociální prevence, byl připraven již v minulém volebním období a schválen jak radou kraje, tak i zastupitelstvem. Projekt byl v hodnotě 65 milionů. Pro Liberecký kraj by to sice oproti minulým projektům znamenalo malou změnu, a tou je spoluúčast po skončení projektu na dva roky ve výši 20 milionů, pokud však vezmeme do úvahy, že projekt IP1 za 225 milionů trval 3 roky, tak to znamená, že i po odečtení administrace tohoto projektu měli poskytovatelé k dispozici zhruba 70 milionů korun ročně,“ vysvětluje Pavel Petráček, bývalý krajský radní pro sociální věci.

Kraj přišel o 30 milionů ročně

Bohužel tyto prostředky už nejspíš kraj v dotačním řízení nedostane a hrozí tu výpadek 70 milionů. Zastupitelský klub ČSSD považuje za velkou chybu, že nové vedení kraje od tohoto projektu jako jediný kraj odstoupil, protože měl šanci získat pro poskytovatele 30 milionů ročně navíc mimo rozpočet kraje. Pokud opravdu tento projekt nebude, tak většina poskytovatelů ukončí svou činnost, což už někteří deklarují teď.

„Argument rady kraje, že byl zřízen nový grantový fond ve výši 5 milionů, je více než zábavný. Naopak smutný je fakt, že zatímco kraj s ročním rozpočtem zhruba 2,2 miliardy korun potíže sociálních organizací ignoruje, pak například Statutární město Liberec, kde je ve vládnoucí koalici ČSSD, i přes svoje výrazné finanční potíže a obrovské dluhy dokázalo ve svém napjatém rozpočtu najít více jak 700 tisíc, aby pomohlo občanskému sdružení Naděje, které se stará o lidi bez přístřeší,“ zdůrazňuje Lenka Kadlecová, předsedkyně krajského zastupitelského klubu ČSSD a Výboru pro sociální věci s tím, že předvolební prohlašování o zdravém hospodaření nové krajské vlády se tímto míjí účinkem a o podpoře sociálních služeb není třeba ani hovořit.

Přístup k zajištění chodu organizací pak také zcela zřetelně ukazuje na priority jednotlivých stran. Půl roku po krajských volbách se tak ukazuje, že sociální oblast mezi ně u nové koalice nepatří.

Navíc oněch 5 milionů v grantovém fondu není žádná novinka, předchozí vláda jej měla zřízen také pod názvem G9, G27 navíc s částkou přesahující 7 milionů.

Kraj se sice na poslední chvíli snaží oprášit projekt IP4, ovšem otázkou zůstává, zda se stihne v jiné podobě připravit a realizovat. Kromě toho je již nyní jasné, že i pokud kraj se svým novým projektem uspěje, zkracuje se lhůta pro vyčerpání peněz ze dvou let na jeden rok. Navíc chystaná varianta zužuje příjemce dotací ze dvou desítek oblastí příjemců podpory na pouhé tři – azylové domy, domy na půli cesty a nízkoprahová denní centra.

Po pěti měsících v roce 2013 tak poskytovatelé sociálních služeb v Libereckém kraji netuší, zda mohou s nějakými dotacemi počítat. „My jsme vždy plánovali a rozdělovali peníze na konci předešlého roku, nebo hned v úvodu nového tak, aby organizace měly jasno v prostředcích, které jim od kraje poputují,“ připomíná Pavel Petráček s tím, že minulá krajská vláda dokázala za uplynulé 4 roky přivést v individuálních projektech (IP) na dotacích téměř 300 milionů korun.

Kromě toho je jejím dílem i projekt Transformace v hodnotě 200 milionů, kterým se pyšní Petr Tulpa v periodiku Starostů pro Liberecký kraj. Minulá vláda jej kompletně přichystala a zastupitelstvo i MPSV schválilo.

Prezentace ke stažení zde.

Klub zastupitelů ČSSD Libereckého kraje