Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Bezpečnost

Stát nemůže fungovat a prosperovat, pokud se lidé necítí bezpečně. Podpoříme vše, co zabrání či alespoň omezí narůstání sociální nesnášenlivosti, nerespektování pravidel, neplnění smluv, úmyslného poškozování svobod občanů a obecné a hospodářské kriminality.

Co se podařilo:
Přijali jsme „Koncepci prevence kriminality Libereckého kraje“. Pro Liberecký kraj a obce na jeho území jsme na tento plán zajistili dotace ve výši více jak 5 mil. Kč.
V rámci účelové finanční podpory a grantových programů jsme na rozvoj vybavení jednotek požární ochrany měst a obcí v Libereckém kraji vynaložili více jak 26 mil. Kč.
Krizový fond kraje vydal téměř 11,5 mil. Kč na okamžité řešení krizových situací. Jednalo se především o účelové dotace na zvýšení akceschopnosti složek IZS, přímou pomoc kraje občanům a obcím při řešení povodňové situace v roce 2010

Co uděláme:

  • Finančně podpoříme IZS prostřednictvím účelové finanční podpory, grantových programů a krizového fondu kraje.
  • Budeme podporovat například spolufinancování ze strany pojišťoven ve prospěch hasičů a specifického zdanění netransparentně získaných majetků ve prospěch Policie ČR.
  • Budeme pokračovat v legislativním úsilí, aby v rámci krajského města byly zřízeny instituce krajského státního zastupitelství a krajského soudu.
  • V rámci prevence kriminality chceme, aby bazary a zastavárny důsledně dodržovaly kontrolu identifikace zákazníka a nevykupovaly zboží v nočních hodinách. Dalším regulačním prvkem bude povinnost provádět výhradně bezhotovostní úhrady.