Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Doprava a dopravní obslužnost

Prioritou nadále zůstává dokončení páteřní dopravní sítě a odstranění historického zanedbání silniční sítě na komunikacích nižších tříd, včetně snížení přetížení na silničních komunikacích. Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obslužnost za účelem dopravy do zaměstnání, školy, k využití zdravotní péče, ale i obstarání nákupů či kulturního vyžití.

Co se podařilo:
V letošním roce získal Liberecký kraj prestižní ocenění za nejkomplexnější řešení veřejné dopravy v ČR.
Podařilo se zavést elektronickou kartu OPUScard. Liberecký kraj zavedl od začátku roku 2012 jízdné pro seniory nad 70 let zdarma, jedná se o tzv. „Senior Pas“.
Liberecký kraj je průkopníkem veřejných zakázek na veřejnou dopravu. Podařilo se úspěšně vysoutěžit dopravce na tzv. Jizerskohorskou železnici, kde nyní jezdí 16 moderních vlaků Stadler.
S podporou Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Regionálních operačních programů jsme opravili a dokončili celkem 55 úseků krajských silnic.
Podpořili jsme výstavbu a modernizaci sítě silnic I. třídy, včetně obchvatů měst a silničních tahů k hraničním přechodům. Jednalo se především I/9 Sosnová – Česká Lípa, I/13 Liberec – Stráž nad Nisou – Krásná Studánka – Mníšek nebo I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou.
Opravili jsme dopravní infrastrukturu po povodních v roce 2010, kdy škody byly vyčísleny na více jak 2 mld. Kč. V rámci obnovy poškozeného silničního majetku po povodních jsme získali finanční prostředky v celkové výši 676 mil. Kč. Pro rok 2012 činí spoluúčast kraje celých 220 mil. Kč.

Co uděláme:

  • Snížíme věk ze 70 na 65 let pro plošné zavedení jízdného zdarma pro seniory.
  • Kompletní odstranění povodňových škod na silnicích a mostech ve správě Libereckého kraje.
  • Podpoříme vytvoření „jízdenkové unie“ – spolupráci dopravních systémů v krajích tak, aby cestující potřeboval na jednu trasu pouze jednu jízdenku bez ohledu na přepravce a regiony.
  • Zahájíme projekční přípravy pro vysokorychlostní železniční koridor Praha – Liberec.
  • Zajistíme zavedení internetu na regionální železnici.
  • Podpoříme vylepšení železniční tratě Liberec – Tanvald, která zkrátí interval na 30 minut. Podpoříme modernizaci a výstavbu přestupních terminálů veřejné dopravy ve významných dopravních uzlech Libereckého kraje (Turnov, Chrastava, Desná).
  • Pokračování ve spolupráci a vlastních projektech v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.