Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Školství

Flexibilita systému školství, zejména pak možnost je oborově a kapacitně přizpůsobit poptávce na trhu práce, je jedním z předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a umožňuje odstraňovat socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony.

Co se podařilo:
Na podporu technických a přírodovědných oborů jsme získali z dotací EU celkem 57 mil. Kč.
Zavedli jsme stipendijní program pro vybrané učňovské obory.
V rámci modernizace technického vybavení škol jsme realizovali 12 projektů v hodnotě 55 mil. Kč, a z této částky jsme získali více jak 49 mil. Kč čerpáním z dotací EU. V současné době probíhá hodnocení dalších 14 projektů s investičním záměrem v celkové výši 53 mil. Kč.

Co uděláme:

  • Zaměříme se na zachování základních škol v obcích.
  • Odborné školství podpoříme rozvojem stipendií s důrazem na tradiční řemesla.
  • Připravíme vznik krajského fondu stipendií pro studenty ze sociálně slabých rodin.
  • Připravíme projekt „Střední škola třetího věku“ s cílem zvýšení dovedností a znalostí potřebných na trhu práce pro generaci 50+.
  • Podpoříme rozvoj Technické univerzity v Liberci a ostatních vysokých škol v Libereckém kraji tak, aby její absolventi zůstali a své vědomosti využili ve prospěch kraje.