Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Zdravotnictví

Chceme, aby každý občan Libereckého kraje dostal v případě potřeby kvalitní zdravotní péči odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Zdravotní péče musí být pro každého bez rozdílu dostupná a kvalitní.

Co se podařilo:
Za období 2009 – 2011 jsme vynaložili téměř 118 mil. Kč na rekonstrukce a nákup přístrojů. Modernizovali jsme například pavilon chirurgie, rekonstruovali jsme sál kardiologie a novými přístroji jsme vybavili jednotku intenzivní péče v Krajské nemocnici Liberec.
Podíleli jsme se v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na rekonstrukci a vybavení multioborové jednotky intenzivní péče a finanční dotací jsme umožnili rekonstrukci endoskopického pracoviště.
Podařilo se modernizovat vybavení traumatologického centra a centra komplexní onkologické péče Krajské nemocnice Liberec v objemu téměř 140 mil. Kč a kardiocentra v částce 65 mil. Kč.
V roce 2011 obhájily krajské nemocnice v Liberci a České Lípě statut center pro léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami.

Co uděláme:

  • Dohodneme strategii rozvoje obou krajských nemocnic, tj. Krajské nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa tak, aby se modernizoval jejich stav, zázemí a kapacity.
  • Zlepšíme dostupnost zubních pohotovostí i pro obyvatele okrajových částí a menších obcí.
  • Vybudujeme záchrannou a pohotovostní službu v Harrachově v zimním období.
  • Uvedeme do provozu heliport v Krajské nemocnici v Liberci s cílem zachování statutu traumacentra.
  • V krajských nemocnicích zavedeme elektronický objednávkový systém e@ambulace včetně systému objednávání návštěvy lékaře v krajských nemocnicích.