Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Ekonomika a veřejné zakázky

Prosazujeme a nadále budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet s možností zapojení všech dostupných rozpočtových a mimorozpočtových prostředků, včetně finančních zdrojů z fondů EU.

Co se podařilo
Hospodaření kraje je dle všech ukazatelů dlouhodobě stabilní. V letech 2008 – 2011 jsme opakovaně získali druhé nejvyšší ekonomické hodnocení v sektoru veřejné správy, definováno ratingem AA+ (investice jsou bezpečné).

Splnili jsme cíl schvalovat rozpočet kraje vždy jako vyrovnaný.

ukazatel / rok 2009 2010 2011 2012
celkové příjmy 2 504,3 2 144,0 2 374,4 2 327,9
celkové výdaje 2 504,3 2 144,0 2 374,4 2 327,9
saldo příjmů a výdajů 0 0 0 0


Nezvyšovali jsme míru zadluženosti kraje.

ukazatel / rok 2008 2009 2010 2011 2012*
zadlužení kraje – absolutní hodnota 932,5 847,4 828,0 774,9 928,6
splátky jistin x 111,9 19,4 66,3 66,3
čerpání úvěrových zdrojů x 26,8 0,0 13,2+ 220,0+
index vývoje zadluženosti kraje v % 100,0 90,9 88,8 83,1 99,6
+ čerpání úvěru na program revitalizace mostů v LK * předpoklad

 
Co uděláme:

  • Našimi prioritami bude vyrovnaný rozpočet kraje, transparentní krajské fondy a jasná pravidla pro podřízené organizace.
  • Zajistíme maximální dostupnost informací o rozpočtu prostřednictvím veřejně dostupné elektronické aplikace. Rozšíříme zveřejňování informací o veřejných zakázkách, včetně veřejně dostupného registru smluv jak na úrovni kraje, tak na úrovni zřizovaných organizací.
  • Na úrovni kraje zahájíme projekt, jehož cílem bude možnost přímého zapojení občanů do procesu hodnocení veřejných zakázek.
  • Rozšíříme okruh nakupovaných komodit formou elektronických aukcí.
  • Budeme realizovat rozvojové projekty tak, aby nevytvářely rizika pro udržitelnost jiných oblastí, zejména veřejných služeb.
  • V případě, že rozsah závazků z rozvojových projektů bude nad běžné možnosti rozpočtů krajů, vypíšeme krajské referendum.