Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD V TURNOVĚ (2018-2022)


* Oblast dopravy: zákaz tranzitní dopravy těžkých nákladních automobilů přes náměstí Českého ráje a v ulicích Palackého a Bezručovy; vznik nových parkovacích míst a parkování po dobu 30 minut v parkovacích zónách zdarma; vznik dalších mostů a lávek přes Jizeru.
* Oblast rozvoje města: nákup strategických pozemků pro budoucí výstavbu; větší důraz města na přípravu nájemního bydlení; zrychlení přípravy nových bytových zón.
* Oblast sociální: výstavba domova s pečovatelskou službou; výstavba Alzheimer centra; výstavba FOKUSu; podpora neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb.
* Oblast kultury a sportu: dostavba divadla, zrovnoprávnění všech sportovních organizací ve městě a podpora mládežnickému sportu, vznik výboru zastupitelstva pro sport.
* Oblast veřejného prostoru: výsadba vzrostlejších stromů a vznik nových městských alejí, šetrnější hubení plevelů na chodnících a v parcích, založení květnatých luk v parcích s možností vstupu na ně; obnova přírodního areálu v Dolánkách včetně výstavby říčního koupaliště.
* Oblast bezpečnosti: zachování služebny PČR ve stejném rozsahu jako dosud; zvýšení hlídkové činnosti městské policie v ulicích; podpora městské požární jednotky.
* Oblast životního prostředí: zachování poplatků za odpady a nezpoplatňování svozu bioodpadu; snížení prašnosti ve městě v letních měsících.
* Oblast financí města: zvýšení částky na participativní rozpočet; zachování současné výše daně z nemovitosti.
* Radnice a občané: možnost elektronického objednávání občanů k jednání; sloučení nejdůležitějších agend na jedno místo; zvýšení vlivu města ve VHS; zavedení systému pořádání elektronických anket s občany města.

 

Zdroj: www.turnovskovakci.cz