Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Vylidněná sídla

Pá 1.listopadu 2019

   Naše obec – historické město Osečná leží na úpatí Ještědu v Libereckém kraji v bývalých pohraničních Sudetech, kdy zde žilo před 2. světovou válkou zhruba 3500 obyvatel německé národnosti. Poté byli v podstatě všichni původní obyvatelé vysídleni a Osečná byla postupně osídlena českým obyvatelstvem. V roce 1970 měla Osečná již 922 obyvatel. Tento počet byl zhruba stejný do revoluce roku 1989, kdy postupně začal klesat až do roku 1998. Kolem roku 2000 jsme vytvořili program obnovy venkova, kdy jsme veškeré investice věnovali nejdříve rekonstrukci zdejší základní školy, kde ze 160 dětí postupně narostl počet žáků na 217, dále jsme vystavěli druhou mateřskou školu, kde ze 40 dětí máme kapacitu 60 žáků. Máme plnou kapacitu a již nemůžeme přijímat žádné žáky. Již od roku 2010 při narození dítěte dostávají rodiče peněžitý dar, částku 4000 Kč. Řada důchodců také využívá možnosti donášky obědu do svých bydlišť, což považuji za největší pomoc obce. Město má k dispozici 45 bytů, z toho dva sociální, ve svém vlastnictví. V neposlední řadě město vytvořilo grantový program našim zájmovým organizacím, kterým podporujeme kulturní a sportovní akce. V posledních letech budujeme novou infrastrukturu. Dokončujeme poslední vlnu výstavby splaškové kanalizace, kterou město provozuje, a následně budujeme nové komunikace včetně veřejného osvětlení. V téměř celém městě jsme vybudovali nové chodníky a vyřešili tak bezpečnost chodců a návštěvníků včetně lázeňských hostů. Dále jsme vybudovali několik cyklostezek, což umožnilo ve velké míře odloučit motorovou od nemotorové dopravy. Přilehlé obce v naší působnosti se snažíme také podporovat, řešíme zde nová veřejná osvětlení i nové komunikace. Museli jsme také řešit nefunkční systém toku Ploučnice, kdy jsme byli nuceni revitalizovat 5 vodních děl a řadu mostků a propustí.
 
   Postupně se nám začalo dařit, počet obyvatel se zvyšuje na současných 1128 obyvatel a průměrný věk v současné době je 44,86 roků. Jsme realističtí a počítáme s navýšením obyvatel na zhruba 1200 obyvatel, a to vzhledem ke kapacitě naší infrastruktury. Při tomto počtu obyvatel nám dostatečně vyhovuje kapacita všech zařízení a celkově infrastruktury. Rozhodně nemáme v plánu větší navýšení počtu obyvatel.
 
   Problematiku opuštěných domů města se snažíme řešit projekty v rámci programu brownfieldů. Vzhledem k tomu, že nám náš územní plán nedovoluje se víc rozšiřovat, je zvýšen tlak na majitele řešit opravu starých domů. To se však úplně ve všech případech nedaří. Snažíme se vše dělat k spokojenosti pokud možno všech našich občanů a návštěvníků našeho městečka.
 
 
Jiří Hauzer
starosta města Osečná