Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Projekt Seniorská obálka jsme již úspěšně rozjeli v Libereckém kraji

St 14.srpna 2019

Projekt Seniorská obálka, nebo chcete-li I.C.E. karta, vznikl při Projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Obálku v Libereckém kraji představila Krajská koordinátorka pro Liberecký kraj Pavla Řechtáčková. Záštitu nad ní pak převzal náměstek hejtmana  proresort sociálních věcí Pavel Svoboda a složky Integrovaného záchranného systému (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR Libereckého kraje a Český červený kříž v Jablonci nad Nisou). Postupně se k Seniorské obálce přidávají města a obce Libereckého kraje, které obálku budou distribuovat sami na základě podepsaného  Oznámení o spolupráci mezi městem či obcí a MPSV. V současné době je k dispozici také verze pro sluchově a zrakově znevýhodněné osoby.
 
I.C.E. kartu (Seniorskou obálku) využije zejména zdravotně postižený, nebo osaměle žijící senior. Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů, kteří mají při přečtení kompletních informací, umístěných na předem známém místě v bytě pacienta, kompletní přehled o jeho aktuálním zdravotním stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích a tak může dojít k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší příbuzné. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit do průhledných desek na dveře lednice, nebo vnitřní stranu vchodových dveří do domu, nebo bytu.
 
V případě, že se senior nebo handicapovaný ocitne v kritické situaci, například po úrazu zůstane ležet v bezvědomí sám doma a hasiči nebo strážníci musejí pro vstup záchranářů vylomit dveře, aby se k němu dostali, najdou důležité informace o jeho zdravotním stavu na této kartě. Z ní se hned dozvědí, jaké léky bere a tak určit nejlepší způsob zdravotní pomoci.
Seniorská obálka tak může záchranářům výrazně pomoci při zákroku, a seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří jí mají doma, mohou informace v ní zachránit život.
 
 
Odkazy
Návod na vyplnění Seniorské obálky:
 
I.C.E. karta:
 
Leták „Co je Seniorská obálka“:
 
Seniorská obálka pro zrakově a sluchově postižené:
 
 
 
Mgr. Pavla Řechtáčková
krajská koordinátorka pro Liberecký kraj - projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
předsedkyně OP ČSSD Liberec