Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


V pomoci potřebným jde Liberecký kraj správnou cestou

Po 4.března 2019

Už více než dva roky současného volebního období je ČSSD pevnou součástí vedení Libereckého kraje. Pro sociální demokracii byla vždy starost o zdravotně postižené, seniory, rodiny s dětmi nebo sociálně slabé prioritou. Proto logicky v koalici zastáváme post náměstka hejtmana LK pro sociální oblast.
 
Polovinu času, který nám k práci v zastupitelstvu Libereckého kraje dali naši voliči, máme už za sebou. Diskuse v koalici nebývá někdy jednoduchá.Přesto se nám daří postupně plnit, co jsme si před volbami předsevzali. Máme štěstí, že vládneme v době hospodářského růstu. Dokážeme tak najít peníze i na aktivity, kde by se, pokud bychom měli recesi, spíš škrtalo.
 
Pokračujeme s pomocí státních dotací v další transformaci některých krajských pobytových zařízení pro zdravotně postižené. Cílem je přestěhovat část handicapovaných klientů z budov ústavního typu do malometrážních bytů, kde budou žít v rodinnějším prostředí a budou vedeni k větší samostatnosti. Současně posilujeme terénní služby, aby méně pohybliví senioři nebo zdravotně postižení lidé mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.
 
Dokázali jsme o desítky milionů korun navýšit finance, o které každý rok žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na zajištění sociálních služeb. Současně se rok od roku zvyšuje příspěvek na podporu sociálních služeb i od Libereckého kraje. Považujeme za velmi důležité, aby se pomoci dočkal každý, kdo ji potřebuje, i v odlehlých místech Libereckého kraje. Daří se nám stabilizovat síť sociálních služeb tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a neměnila se každé volební období.
 
Vedle výstavby nových domovů pro postižené se soustředíme také na domovy pro seniory, které spravuje Liberecký kraj, a jejichž kapacita nestačí. Pokračujeme v postupné modernizaci domovů důchodců a jejich vylepšování, aby se v nich klientům lépe žilo.
 
Více jsme se zaměřili na dosud soběstačné a aktivní seniory. Ti tvoří 90% všech penzistů v kraji. Rozšířili jsme oslavy Mezinárodního dne seniorů, spolufinancujeme řadu volnočasových aktivit klubů seniorů a přispíváme na činnost krajských poboček seniorských organizací. Žít aktivně a zajímat se o dění kolem sebe, to je nejlepší lék proti stárnutí.
 
Nezapomínáme ani na mladou generaci, na podporu rodin s dětmi. Současněse zaměřujeme na vyhledávání náhradních rodičů pro děti, které vyrůstají v dětských domovech. Nových pěstounů se hlásí stále velmi málo. Právě jim je určena naše kampaň „Mít domov a rodinu, samozřejmost nebo vzácnost?“. Pomáháme také lidem, kteří propadli některé závislosti – na drogy, hazardu nebo alkoholu. Současně podporujeme projekty, pomáhající národnostním menšinám a lidem, ohroženým sociálním vyloučením.
 
Je toho ještě hodně před námi. Věřím, že i v případě zpomalení hospodářského růstu bude pomoc sociálně slabým patřit mezi hlavní cíle Libereckého kraje. Sociální politika kraje se ubírá správným směrem.
 
Mgr. Pavel Svoboda