Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Starost o Jablonec ani na Libereckém kraji Pavla Svobodu neopustila

Po 17.září 2018

Ne nadarmo se říká, že vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se umí postarat o své nejslabší členy, o seniory, zdravotně postižené, matky samoživitelky, opuštěné děti nebo národnostní menšiny. Sociální cítění bylo tím hlavním popudem, který přivedl Mgr. Pavla Svobodu (39 let) před lety do České strany sociálně demokratické. Sociální témata jej provázela i ve dvou politických funkcích, které dosud zastával. A také kvůli nim nyní znovu za ČSSD kandiduje do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou.

„S jabloneckou politikou jsem spojený už od roku 2010. Nejprve jsem byl čtyři roky řadovým zastupitelem. Po volbách v roce 2014 jsem se stal náměstkem primátora pro humanitní oblast. Dva roky na to jsem byl zvolen do zastupitelstva Libereckého kraje a stal se náměstkem hejtmana pro sociální oblast. Místa řadového člena v jabloneckém zastupitelstvu jsem se ale nevzdal. Jsem Jablonečák, bydlím tady, mám v Jablonci rodinu a přátele. Chtěl jsem i nadále ovlivňovat směřování města,“ vysvětluje svou dosavadní politickou dráhu Pavel Svoboda, v civilním životě advokát.„A to je i důvod, proč opět kandiduji. Ačkoliv jsou pro mne z pozice krajského náměstka stejně důležitá všechna města a obce v kraji, mé srdce patří Jablonci,“ dodává.

Za dva roky působení na pozici náměstka jabloneckého primátora se Pavlu Svobodovi podařilo uskutečnit několik zajímavých projektů, například Daruj knihu nebo Oceňování nadaných žáků. Projekty žijí i po jeho odchodu z vedení radnice.Mezi ty největší, a současně pro sociálně slabé nejpotřebnějšíuskutečněné projekty, patří rekonstrukce Azylového domu Za Plynárnou. Dům byl otevřen na konci roku 2015. V jeho noclehárně nachází útočiště až 25 lidí bez domova. Nízkoprahové denní centrum pojme až čtyřicet osob.

„V příštím volebním období bude před námi v Jablonci několik důležitých úkolů. Budeme se například i nadále zasazovat o to, aby naše nemocnice zůstala příspěvkovou organizací města. Odmítáme její přechod na akciovou společnost, protože tím by se otevřela cesta k její možné privatizaci. Což si rozhodně nepřejeme. Chceme rovněž podporovat vznik osadních výborů ve čtvrtích, kde ještě nebyly zřízeny, zejména na sídlištích Šumava a Žižkův vrch. Osadní výbory jsou jednou z možností, jak zapojovat občany do rozhodování o jejich městě,“ uvádí Pavel Svoboda. „V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zastavení prodeje činžovních domů, které jsou ve vlastnictví města. Zasadíme se rovněž o to, aby do údržby svého bytového fondu město dávalo více peněz. Ovšem k tomu, aby se mohl Jablonec úspěšně rozvíjet, je nutné stavět nové byty. Budeme podporovat výstavbu nových obecních bytů s podílem 20% sociálních, na které se dá čerpat státní dotace,“ doplňuje.

Jak dodal, za prioritu ČSSD v Jablonci nad Nisou považuje Pavel Svoboda také zvýšení bezpečnosti obyvatel města, například navýšením počtu strážníků v ulicích a postupným rozšiřováním kamerového systému. Mezi cíle sociální demokracie patří také zlepšování kvality veřejného prostoru, nejen parků, rekreačních ploch a městské zeleně. Cílem je také rekonstrukce budov, které jsou ve špatném stavu a veřejný prostor hyzdí.

„Jsme pro prodloužení tramvajové trati do středu města a výstavbu nového autobusového nádraží na místě bývalé tržnice,“ podotýká Pavel Svoboda. „Budeme stejně, jako dosud, podporovat i činnost aktivních seniorů,“ říká.

Pavel Svoboda rád cestuje, odpočívá u moře, nebo se toulá po památkách velkých měst. Mezi jeho největší koníčky patří historie a vesmír. Z knížek dává přednost fantasy románům a literatuře faktu. Má rád humor, zvlášť suchý a sarkastický britský.