Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Petice za rychlejší a kvalitnější železniční spojení v Libereckém kraji

Út 29.srpna 2017

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 
Petice za rychlejší a kvalitnější železniční spojení v Libereckém kraji 
 
My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice o bezodkladné zlepšení železniční dopravy v Libereckém kraji a jeho napojení na republikovou železniční síť. Zejména žádáme o řešení kvalitnější a rychlejší železnice Praha – Liberec  jako lepší varianty individuálního automobilismu a silniční nákladní dopravy s potenciálem kvalitního mezinárodního spojení do Německa a Polska.
 
Liberec jako jediné město v České republice nad 100 tisíc obyvatel nemá kvalitní železniční spojení     s hlavním městem a moderní napojení na republikovou železniční síť, stejně jako další největší města kraje Jablonec nad Nisou a Česká Lípa. Současné železniční spojení slouží už od dob Rakouska-Uherska, postaveno postupně v letech 1859 – 1872, a neprošlo výraznou modernizací ani elektrifikací. V současné době lze proto překonat vzdálenost mezi Libercem a Prahou přibližně za  2 a půl hodiny s tím, že je nutné přestupovat v Turnově. 
 
Dopravní spojení Liberce, Jablonce nad Nisou a České Lípy s Prahou je zabezpečováno pouze komerčními linkami autobusových dopravců s nutným přestupem na metro a jízdní dobou cca 1,5 hodiny. Kapacitně omezené spojení s dopředu nutnou rezervací místa, nevyužitelné imobilními spoluobčany, je čím dál častěji nespolehlivé v souvislosti s vysokými a stále rostoucími intenzitami provozu na D10, stále častějšími kolapsy a četnými uzavírkami, vyvolanými potřebným a dlouhodobým procesem postupné obnovy silniční infrastruktury. Považujeme proto za nezbytné, aby vznikla dostupná alternativa pro občany, která by odlehčila jedné z nejvytíženějších dálnic v České republice a snížila zátěž pro životní prostředí a dopady na zdraví občanů Libereckého kraje.
 
Požadujeme proto po české vládě a Ministerstvu dopravy:
 

 

1.       objednávku alternativní přímé železniční dálkové osobní dopravy Praha – Mladá Boleslav – Liberec od 10. 12.
          2017, resp. jízdního řádu 2017/2018, a to nejméně 2 páry vlaků s možností přepravy imobilních cestujících; 

 

2.       bezodkladné řešení železniční infrastruktury mezi Libercem a Prahou a postupnou modernizaci, zkapacitnění
          a napřimování jednotlivých traťových úseků  s cílem zvyšování rychlosti a kvality železničního spojení mezi
          Libercem a Prahou jako alternativy přetížené dálnici D10 pro osobní i nákladní dopravu; 

 

3.       zajištění potřebných investic do modernizace a zkvalitnění železniční dopravy na území Libereckého kraje
          směřující k zlepšení dopravní obslužnosti celého kraje.    
 
Za petiční výbor:
1. Mgr. Michaela Marksová
2. Pavel Ploc
3. Mgr. Pavel Svoboda 
4. JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
Za petiční výbor je oprávněn jednat:
Michal Wildner, Nad Sokolovnou 616, Liberec 25 Vesec
 
 
Petici lze kromě výjezdů ve volební kampani podepsat také na sekretariátech OVV ČSSD v kraji
 
LIBEREC - Dům kultury Liberec, soukenné nám. 613, Liberec, kontakt: 607 063 296
JABLONEC NAD NISOU - Jungmannova 855/7, Jablonec nad Nisou, kontakt: 721 294 587
ČESKÁ LÍPA - Žižkova 231, Česká Lípa, kontakt: 721 294 588
SEMILY - Ke Stadionu 238, Semily, kontakt: 721 276 782