Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Nominační projev předsedy KVV ČSSD Libereckého kraje MUDr. Jana Mečla

Čt 12.ledna 2017

Vážené předsednictvo, vážené přítelkyně, vážení přátelé, dámy a pánové.
 
Předstupuji před vás jako kandidát na předsedu krajské organizace. Zásadní pro moje rozhodnutí ucházet se o tuto významnou pozici byl konsensus všech okresů v kraji. Jsem zkušený lékař s 27 letou praxí, 15 let vedu úspěšné oddělení, mám manažerské zkušenosti z vedení liberecké nemocnice s rozpočtem 2,5 miliardy, s dvěma tisíci zdravotníky na pozici lékařského ředitele, ve volbách jsem obhájil funkci předsedy ČLK v Liberci do roku 2020. Členem sociální demokracie jsem ve srovnání s většinou z vás relativně krátce, do politiky jsem vstoupil předvolbami konanými v roce 2014. Kromě zkušeností z vedení týmů považuji za svůj hlavní možný přínos fakt, že absolutně nejsem zatížen vnitřními vazbami ve straně a ani nikomu nejsem zavázán, jsem už snad dost zkušený na to, že manipulace u mě fungovat nebude a stále si držím nadhled nad politikou, ale i životem.
 
Chci vám tady říci, že jsem přesvědčen, že ČSSD je kvalitní tradiční a dobrá značka, která má ohromnou hodnotu. Je třeba jí rozvíjet. Stojí proti nám političtí oponenti a nepřející média, ale až příliš často jsou to vlastní chyby, které nás dostaly na velmi nízké hodnoty preferencí. ČSSD je hluboce ideově zakotvena a patří k nejdůležitějším politickým silám v ČR. Naším cílem musí být reálně zajistit lidem kvalitní život. Řešit je třeba hlavní problém dnešního světa, což je prohlubující se nerovnost. Jen tradiční konsolidovaná strana se může podílet na regulaci vlivu globálního kapitálu a bránit přesunu zisků mimo naši zemi.  Nedostatky vidím také v moderním profesionálním marketingu strany a náš kraj je na tom velmi nedobře. Doporučuji vřele podívat se na internet, co znamená výraz roku 2016 „politika po pravdě“.
 
Stav členské základny sociální demokracie v Libereckém kraji hodnotím jako suboptimální a tím nemyslím jen, kolik máme lidí. V současné době je v kraji 707 členů, nejvíce pak v jablonecké organizaci, úctyhodných 263. Vnitrostranické problémy a já je zde nyní nebudu hlouběji rozebírat, spotřebovávají mnoho cenné energie lidí. Některé antipatie jsou tak hluboce zakořeněné, že najít společné konsensuální řešení bude bolet. Chci získat pro celou naši krajskou organizaci důvěru a časem, doufám i uznání ve vedení strany.
 
Moje ambice lze shrnout tak, že chci zklidnit situaci v kraji, vytvořit pro budoucí volby kvalitní kandidátky, získat a připravit stávající i nové kvalitní lidi na všechny zásadní pozice, které nám volby mohou v budoucnu přisoudit. ČSSD musí mít a jasně komunikovat svůj hlavní cíl, to je vítězství ve volbách v celostátním měřítku, abychom mohli uplatňovat svou politiku. V našem kraji pak budeme lepší jen za cenu potu ale i slz. Cíle pro naši organizaci pro nastávající parlamentní volby se dnes ještě neodvažuji veřejně deklarovat, nejprve chci znát názor všech okresů. Do demokraticky zvolených orgánů strany chci vnést moderní metody řízení a komunikace.
 
Sociální demokracie potřebuje nabrat sílu, přesvědčit národ, že chodit k volbám je morální a čestná povinnost každého občana, který chce žít v demokratické společnosti. Náš budoucí úspěch nebo stagnace závisí především na nás samých. Pojďme to společně udělat.
 
Děkuji za pozornost a přeji Vám štěstí a zdraví.