Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Poslanci ČSSD prosadili více peněz do školství, podpory mládeže a sportu

Čt 3.listopadu 2016

Větší objem financí do regionálního školství a vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání. Usnesení v tomto znění dnes navrhli a prosadili poslanci sociální demokracie k projednávanému státnímu rozpočtu v rámci schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Výbor schválil, abychom doporučili Poslanecké sněmovně přijmout usnesení k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 deklarující podporu navyšování kapitol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určených na financování regionálního školství a vysokých škol. Toto usnesení je určeno vládě, aby tato doporučení Poslanecké sněmovny zohlednila ve výdajových rámcích," uvedl Petr Kořenek.
 
Poslanci sociální demokracie dnes také předložili pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2017, které přinášejí více peněz do regionálního školství, do podpory mládeže, sportu a výzkumu.
 
Sněmovní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dnes schválil návrhy Petra Kořenka, kterými se navyšují položky rozpočtu v oblasti regionálního školství a podpory činnosti v oblasti mládeže. „Navrhl jsem posílit rozpočet regionálního školství o 100 milionů korun. Díky tomu budeme moci podpořit programy neformálního vzdělávání v oblasti popularizace technických nebo přírodovědných oborů pro naše děti, žáky a studenty," vysvětlil Petr Kořenek. Podle jeho druhého návrhu bude moci dojít ke zvýšení finanční podpory práce s mládeží o 50 mil. Kč. „My už jsme v předminulém roce nastavili novou strukturu dotačních a rozvojových programů zaměřených na mládež a tento model se velmi osvědčil," uvedl Petr Kořenek.
 
Poslanci ČSSD dále navrhli zvýšit podporu sportovních reprezentantů o 150 mil. Kč. „Chceme podpořit přípravu sportovců reprezentantů v kategorii seniorů i juniorů. Tyto výdaje budou využity zejména na podporu rezortních sportovních center," vysvětlila Markéta Wernerová. „Jako bývalého vrcholového sportovce mě těší, že sociální demokracie ve vládě zavádí transparentní a strategická pravidla podpory sportu na všech úrovních. Sportovci reprezentují naši zemi a jsou vzorem pro nejmladší generaci," dodal Pavel Ploc.
 
Zdroj: cssd.cz