Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Pojďte k volbám, rozhodněte o budoucnosti

Po 3.října 2016

Již jen pár dní nás dělí od volebního víkendu. Ode dnů, kdy my všichni rozhodneme o nejbližší budoucnosti. U nás, na severu Čech, budeme udávat směr jak pro následující mandátové období pro Senát, tak ale především pro Liberecký kraj.
 
Čekají nás totiž jako senátorské volby, tak volby do Zastupitelstva Libereckého kraje. Já jsem měla tu čest část posledního volebního období sedět nejenom v řadách zastupitelů, ale také zastávat pozici náměstkyně pro sociální resort.
 
Za zhruba rok a půl, kdy jsem agendu řídila, se nedalo stihnout vše, co bych si přála, ale povedlo se toho v sociální oblasti mnoho. Připomeňme namátkou dotažení vybudování kamenného hospice, který Libereckému kraji jako jednomu z posledních v České republice chyběl, nebo úspěšné nastartování transformace pobytových sociálních služeb, díky kterému se naši spoluobčané mohou ve svých domovech cítit skutečně jako doma.
 
Každoročně aktualizujeme a šijeme na míru základní síť sociálních služeb, díky které všichni, kdo pomoc v této oblasti potřebují, ji mají dostupnou a dosažitelnou v blízkosti jejich bydliště. Pracujeme na zkvalitňování služeb poskytovaných našimi krajskými organizacemi, zejména v domovech pro seniory.
 
Sociální oblast však není to jediné, na čem mi záleží. Snažím se naslouchat lidem a z jejich podnětů zpracovávám informace, na co by bylo vhodné se v Libereckém kraji zaměřit, aby se nám tu všem společně dobře žilo.
 
Pro blízkou budoucnost tak vnímám jako podstatné podpořit praktické a dětské doktory a dentisty, abyste ve všech obcích měli lepší dostupnost lékařské péče. Stejně tak kladu důraz na posílení záchranné služby, aby byla vždy stoprocentně akceschopná v případě vaší potřeby.
 
Za neméně důležitou oblast považuji bezpečnost, kdy bych se ráda vydala cestou finanční podpory bezpečnostních složek či zvýšení bezpečnosti ve školách, abyste se nemuseli bát o své děti, ale aby se nemuseli bát ani děti či studenti samotní, a zrovna tak jejich pedagogové.
 
Doprava, tak to je nekonečný příběh, který bude patřit vždy mezi priority. Opravy silnic asi nikdy neskončí, stejně tak je potřeba budovat nové a kvalitnější. S dopravou se ovšem prolíná i mně nejbližší téma, kterým je sociálno. Byla bych ráda, kdyby příjmově nejslabší skupiny obyvatel, mezi něž patří senioři a rodiny s dětmi, byly zvýhodněny, a to cestováním zdarma. Senioři vždy, žáci a studenti při cestách do škol.
 
A s rodinami souvisí i plány na jejich podporu – podpoříme mladé rodiny, pomůžeme osamělým matkám s dětmi, seniorům a handicapovaným spoluobčanům, pro něž chystáme rekonstrukce a výstavbu nových objektu k, bydlení či větší kapacity v pečovatelských domovech. Zasadíme se o růst mezd sester, lékařů, řidičů a pracovníků v sociálních službách. A s vědomím, že především v našich dětech máme budoucnost, patří mezi oblasti, na které kladu důraz, také vzdělávání a podpora mládežnického sportu.
 
To vše považuji za nesmírně důležité a věřím, že ani vám není osud všech oblastí lhostejný. Pokud vám na budoucnosti žití v Libereckém kraji záleží, přijďte 7. a 8. října k volbám. Budu vám všem držet pěsti, abyste se při volbě, koho podpoříte, nespletli a nebyli v budoucnu zklamáni. Za sebe vám mohu slíbit, že se jako doposud budu starat o to, abyste mohli žít důstojný život, ať již vás potká cokoliv.
 
 
Vaše Lenka Kadlecová