Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Aktuálně


Klub krajských zastupitelů ČSSD svým hlasováním jednomyslně podpořil návrh na odvolání radní pro zdravotnictví

Út 25.listopadu 2014

Klub krajských zastupitelů ČSSD svým hlasováním jednomyslně podpořil návrh na odvolání krajské radní pro zdravotnictví, Zuzany Kocumové, předložený zastupitelským klubem Starostů pro Liberecký kraj na listopadovém zasedání krajského zastupitelstva.

Od samého počátku působení Zuzany Kocumové na pozici šéfky krajského zdravotnictví jsme vnímali její viditelné absence manažerských předpokladů a znalostí problematiky řízeného rezortu.

Zuzana Kocumová podle našeho názoru po svém nástupu do funkce krajské radní pro zdravotnictví způsobila chaos, zpozdila zásadní projekty v krajských nemocnicích (jmenovitě zateplení nemocnice v České Lípě, výstavbu heliportu) a její činnost se téměř v polovině volebního období omezila na vytvoření konceptu materiálu (5. revize) pod názvem „Zásady řízení zdravotnictví v LK v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014–2020“, jehož samotná východiska jsou pojata zcela nesprávně a obsahově nic zásadního pro zdravotnictví nepřináší.

Důvod je jednoduchý: zdravotnictví je jen jedno, nelze oddělovat nemocnice a záchrannou službu od ostatních poskytovatelů v rámci primární a ambulantní odborná péče, protože tvoří nedílný celek, vzájemně na sebe navazují a je tedy třeba koncepci zdravotnictví vytvořit jako celek a ne jen jeho část.

Liberecký kraj se potýká nebo bude brzo potýkat se zajištěním primární péče, nedostatkem lékařů a zajištěním dostupnosti zdravotnických služeb v mimopracovní době. Zmiňujeme jeden příklad pro dokreslení. Ve zmíněném materiálu je zcela asymetricky a nespravedlivě popsán přístup vlastníka (Libereckého kraje) k oběma krajským nemocnicím. Hrozí tak další devastace nemocnice v České Lípě a přibližuje se havarijní stav s nutností zastavit provoz a ohrozit tak zdraví obyvatel LK. Špatná východiska a nesprávné zadání, za které je zodpovědná radní pověřená řízením resortu, sebou přinesla logicky chybné výstupy. Jsme přesvědčeni, že výsledky práce Zuzany Kocumové jsou nedostatečné a jediným řešením je okamžitá personální změna v tomto resortu.

Klub krajských zastupitelů ČSSD